2013-04-25 12:36:28

Varsinkin näinä taloudellisesti vaikeina aikoina meidän on oltava solidaarisempia


(25.4) "Lausumme uskontunnustuksessa , että Jeesus on jälleen tuleva kunniassa tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ihmisen historia alkoi miehen ja naisen luomisella Jumalan kuvaksi ja se tulee päättymään Jeesuksen viimeiseen tuomioon. Jeesus puhui usein julkisen toimintansa aikana viimeisen tulemisensa todellisuudesta", lausui paavi Franciscus lähes 80 000-päisen yleisön edessä.Paavi kommentoi kolmea evankeliumin tekstiä, mitkä auttavat ymmärtämään tätä salaisuutta; vertaukset kymmenestä morsiusneidosta, lahjoista ja viimeisestä tuomiosta.
Kymmenen morsiusneitoa odottaa sulhasta, joka viipyyy, ja neidot nukahtavat.Yhtäkkiä kuuluu huuto:ylkä tulee! Viidellä viisaalla oli lamppuöljyä, viiden tyhmän lamppu jää pimeäksi, koska he eivät ole ottaneet öljyä mukaansa. He haluavat osallistua hääjuhlaan, mutta Herra vastaa heille:Minä en tunne teitä. "Meidän tulee olla aina valmiina kohtaamaan Kristus, sillä emme tiedä, milloin hän tulee. Siksi meidän on pidettävä uskomme elävänä", korosti paavi.
Toisessa vertauksessa kerrotaan ,kuinka meidän on käytettävä Herralta saadut lahjat. Ennen lähtöään mies uskoo kolmen palvelijansa hoitoon omaisuutensa. Kaksi ensimmäistä hyödyntää moninkertaisesti rahat, sen sijaan kolmas hautaa rahan maahan antaakseen sen kokonaisena takaisin. Palatessaan isäntä kiittää kahta ensimmäistä, sen sijaan kolmas heitetään ulos.
"Varsinkin tänään taloudellisten vaikeuksien keskellä meidän ei tule ajatella ainoastaan itseämme, vaan meidän on oltava solidaarisia muita kohtaan", lausui paavi Franciscus.
Kolmas vertaus puhuu viimeisestä tuomiosta. Paimen erottaa lampaat vuohista. Oikealle puolelle asetetaan ne, jotka ovat eläneet Jumalan tahdon mukaan ja auttaneet avuntarpeessa olevia. Ja vasemmalle asetetaan ne, jotka eivät ole osoittaneet lähimmäisenrakkautta. "Viimeinen tuomio ei koskaan pelota meitä, vaan pikemmin se saa meidät elämään paremmin. Jumala on armelias ja kärsivällinen antaessaan meille aikaa, jotta oppisimme joka päivä tuntemaan köyhissä ja pienissä Hänet. Jotta elämämme päättyessä Herra voisi tunnustaa meidät hyviksi ja uskollisiksi palvelijoiksi".
All the contents on this site are copyrighted ©.