2013-03-31 12:16:47

Popiežiaus Pranciškaus Velyknakčio homilija. Nebijokime Dievo naujovių (+video)


Velykų nakties liturgijos pradžioje šv. Petro bazilikoje, kaip ir visame katalikiškame pasaulyje, prasidėjo ugnies palaiminimu. Uždegus velykinę žvakę, ilga procesija patraukė link centrinio bazilikos altoriaus. Tada buvo sugiedotas senasis šlovinimo himnas „Exsultet“. Po Dievo Žodžio liturgijos sekė Krikšto liturgija, kurios metu buvo pakrikštyti keturi atsivertusieji, iš Italijos, Albanijos, Rusijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų.

Šios šviesios velykinio budėjimo nakties Evangelijoje pirmiausia sutinkame moteris, kurios ėjo prie Jėzaus kapo su kvepalais ištepti jo kūno, - homiliją pradėjo popiežius Pranciškus. – Jos eina iš užuojautos, iš meilės, eina atlikti tradicinio veiksmo brangiam velioniui, panašiai kaip darome ir mes. Jos sekė paskui Jėzų, jo klausėsi, jautėsi suprastos savo orume, jį lydėjo iki pat galo, iki Kalvarijos ir nuėmimo nuo kryžiaus.

Galime įsivaizduoti jų jausmus einant link kapo: tikrą liūdesį, skausmą dėl to, kad Jėzus jas paliko, mirė, kad jo veikimas pasibaigė, viskas bus kaip anksčiau. Tačiau moteryse meilė gyvavo toliau ir ši meilė Jėzui jas paskatino ateiti prie kapo.

Tačiau čia atsitinka kažkas visiškai nelaukto, kas sukrečia jų širdis ir planus, kas sukrės visą jų gyvenimą: jos pamato patrauktą kapo akmenį, prisiartina ir neranda Viešpaties kūno. Jos sutrinka, abejoja, klausia kas atsitiko, ką tai reiškia. Argi taip nenutinka ir mums, kai kasdieninėje rutinoje atsiranda kažkas visiškai naujo? Tada sustojame, nesuprantame, nežinome ką daryti. Naujumas mus dažnai išgąsdina, taip pat ir tas naujumas, kurį teikia Dievas, kurio mūsų prašo. Esame kaip Evangelijos apaštalai: dažnai pirmenybę teikiame savo tikrumams, sustojimui prie kapo ir minčiai apie velionį, kuris galiausiai gyvena tik istorijos atmintyje, kaip didieji praeities veikėjai. Bijome Dievo netikėtumų.

Brangūs broliai ir seserys, mūsų gyvenimuose bijome Dievo siurprizų! Jis mus visada nustebina. Viešpats toks yra, - kalbėjo Šventasis Tėvas. – Neužsidarykime naujumui, kurį Dievas nori įnešti į mūsų gyvenimą. Dažnai esame pavargę, nusivylę, liūdni, jaučiame savo nuodėmių svorį, jaučiame kad neištversime? Neužsidarykime savyje, nepraraskime pasitikėjimo, niekad nepasiduokime: nėra situacijų, kurių Dievas negalėtų pakeisti, nėra nuodėmės, kurios negalėtų atleisti, jei jam atsiveriame.

Bet grįžkime prie Evangelijos, prie moterų, ženkime kitą žingsnį. Jos suranda tuščią kapą, Jėzaus kūno nėra, kažkas naujo atsitiko, tačiau dar nėra aišku kas, kyla klausimai, sutrikimas, atsakymai neaiškūs.

Ir štai du vyrai spindinčiais rūbais, kurie sako: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė!“ Taip moterų atėjimas prie kapo, paprastas gestas, padarytas iš meilės, tampa įvykiu, kuris iš tiesų pakeičia gyvenimą. Niekas nebėra kaip anksčiau, ne tik moterų gyvenime, bet taip pat mūsų gyvenime, žmonijos istorijoje. Jėzus nėra miręs, prisikėlė, yra Gyvasis! Ne tik grįžo į gyvenimą, tačiau pats yra gyvenimas, nes yra Dievo Sūnus, Gyvasis. Jėzus nebėra praeityje, tačiau gyvena dabartyje, yra amžinasis Dievo „šiandien“. Taip Dievo naujovė pasirodo prieš moterų, mokinių, visų mūsų akis: tai pergalė prieš nuodėmę, prieš blogį, mirtį, viską, kas pavergia gyvenimą ir atima žmogišką veidą. Tai yra žinia man ir tau, brangi sesuo ir brangus broli. Kiek kartų mums reikia, kad Meilė pasakytų: kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Problemos, kiekvienos dienos rūpesčiai gali mus uždaryti mumyse pačiuose, liūdesyje, kartume...ir čia laukia mirtis. Ne čia ieškokime to, kuris yra Gyvas!

Sutik, kad prisikėlęs Jėzus įeitų į Tavo gyvenimą, priimk jį kaip draugą, su pasitikėjimu: jis yra gyvenimas! Jei iki šiol buvai toli nuo jo, ženk nedidelį žingsnį, jis tave pasitiks išskėstomis rankomis. Jei esi abejingas, sutik rizikuoti: neliksi apviltas. Jei tau atrodo sunku juo sekti, nebijok, patikėk save jam, būk užtikrintas, kad jis yra arti tavęs, su tavimi, tau duos ramybę, kurios ieškai ir jėgų gyventi taip, kaip jis nori, - kalbėjo popiežius Pranciškus Velykų nakties Mišių homilijoje. (Vatikano radijas)

* * *

Pridedame video reportažą, kurį sukūrė Vatikano televizijos centras ir įgarsino Vatikano radijas.
All the contents on this site are copyrighted ©.