2013-03-30 12:08:38

Romos rabino velykiniai sveikinimai popiežiui Pranciškui


Romos vyriausiasis rabinas Riccardo di Segni pasveikino popiežių Pranciškų Velykų proga. Tai rabino atsakymas į prieš keletą dienų Popiežiaus pasiųstą sveikimą Romos žydų bendruomenei, kaip tik šiomis dienomis švenčiančiai Peisachą – žydų Velykas, kuriomis minimas tautos išvadavimas iš Egipto vergijos.

Dėkoju Jums už sveikinimus, atsiųstus man ir mūsų bendruomenei Peisacho išvakarėse, kuriais pratęsiate grąžų ir dar neseną paprotį pasikeisti sveikinimais didžiųjų švenčių progomis, - rašo rabinas ir pastebi, kad pasikeitimo sveikinimais paprotys ypatingai svarbus šios didžiosios šventės proga, nes ši šventė pabrėžia tiek krikščionybės ir judaizmo artumą, tiek ir skirtingumą. Tas skirtingumas, - rašo rabinas, - praeityje kaip tik šios šventės proga virsdavo išpuoliais prieš žydus ir nepakantos demonstravimu. Jei šiandien, skirtingai negu praeity, šią šventę abiejų tikybų išpažinėjai mini džiugiai ir taikingai, už tai turime būti dėkingi žmonėms, kurie dėlto pasidarbavo ir visų pirma Viešpačiui. Mes meldžiamės už Jus kupini pagarbos ir broliškos draugystės dvasios ir nepaisant tam tikrų dėl to kylančių sunkumų linkime Jums ne tik to ką mes suvokiame kaip Jūsų gėrį, bet taip pat ir to ką Jūs pats suvokiate kaip savo gėrį, net jei tai skirtinga ir nesuprantama. Kaip tik šiomis dienomis, kai jaučiame kad mūsų maldas slegia ir senų nesusipratimų našta, linkime, kad Aukščiausiasis padarytus mus pajėgius suprasti mūsų tarpusavio skirtumų prasmę ir brolybės vertingumą, - rašo popiežiui Pranciškui Romos rabinas Di Segni. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.