2013-03-31 08:49:52

Popiežiaus video žinia Turino Drobulės išstatymui


Didžiojo šeštadienio popietę Turino katedroje trumpam, maždaug dviem valandom buvo išstatyta garsioji Turino Drobulė, lininio audinio drobė, kurioje atsispaudęs kankinto ir nukryžiuoto vyro kūno atvaizdas. Pasak tradicijos, tai drobė, į kurią buvo įsuptas Jėzaus kūnas, nors su moksliniu tikrumu to negalima pilnai patvirtinti

Šį kartą prie Turino Drobulės tiesiogiai galėjo melstis santykinai labai nedidelis skaičius žmonių – apie tris šimtus ligonių ir neįgaliųjų, apie 30 juos lydinčių Turino vyskupijos jaunuolių, kitiems lankytojams tuo metu Turino katedra buvo uždaryta iki Velyknakčio Mišių. Tačiau Drobulės išstatymas buvo tiesiogiai transliuojamas per Italijos nacionalinę televiziją ir interneto kanalais.

Video žinią šia proga pasiuntė popiežius Pranciškus.

Brangūs broliai ir seserys, ir aš kartu su jumis atsistoju prieš šventąją Drobulę ir dėkoju Viešpačiui, kad per šiandienines technologijas mums suteikia tokią galimybę, - sakė Šventasis Tėvas. – Nors tai vyksta tokiu būdu, tai nėra tik paprastas stebėjimas, bet pagarbinimas, maldingas žvilgsnis. Pasakysiu daugiau: tai būti stebimam. Veidas (Drobulėje) yra su užmerktomis akimis, tai mirusio veidas, ir vis tik jis paslaptingai į mus žiūri, tyloje mums kalba. Kaip tai įmanoma? Kodėl tikintys žmonės, kaip jūs, nori sustoti prieš šią nuplakto ir nukryžiuoto Žmogaus Ikoną? Nes Drobulės Žmogus mus kviečia kontempliuoti Jėzų iš Nazareto. Šis atvaizdas, atsispaudęs drobėje, kalba mūsų širdžiai, skatina lipti ant Kalvarijos Kalno, pažvelgti į Kryžiaus medį, pasinerti į iškalbią meilės tylą.

Leiskimės būti paliečiamais to žvilgsnio, kuris neieško mūsų akių, bet mūsų širdies. Išklausykime to, ką nori pasakyti, tyloje, iš už pačios mirties. Per šventąją Drobulę mus pasiekia vienas ir paskutinis Dievo Žodis: Meilė tapusi žmogumi, įsikūnijusi į mūsų istoriją; gailestingoji Meilė Dievo, kuris sau prisiėmė visą pasaulio blogį, kad mus išlaisvintų iš jo valdymo. Šis sužalotas Veidas panašus į daugybės vyrų ir moterų veidus, sužeistų jų orumo negerbiančio gyvenimo, karų ir prievartos, kurie smogia silpniausiems...Ir vis tik Drobulės Veidas perteikia didelę ramybę; šis kankintas Kūnas spinduliuoja didybę. Tarsi iš jo sklistų santūri, bet galinga energija, tarsi mums kalbėtų: išlaikyk pasitikėjimą, neprarask vilties, Dievo meilės jėga, Prisikėlusiojo jėga įveikia viską.

Todėl, kontempliuodamas Drobulės Žmogų, šiuo metu kaip savo tariu maldą, kurią šventasis Pranciškus ištarė prieš Nukryžiuotąjį:

Aukščiausias ir šlovingas Dieve,
Apšviesk mano širdies tamsybes.
Ir duok man tiesų tikėjimą, tvirtą viltį, tobulą meilę,
pajautą ir pažinimą,
kad vykdyčiau tavo šventą ir tikrą įsaką.

(Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.