2013-03-30 11:19:03

Popiežiaus žodžiai po Kryžiaus kelio prie Koliziejaus. Dievas atsakė į blogį pasaulyje (+video)


Vėlai penktadienio vakare, dalyvaujant daugybei žmonių, popiežius Pranciškus dalyvavo tradiciniame Kryžiaus kelyje prie Flavijaus amfiteatro, labiau žinomo Koliziejaus pavadinimu, didelio krikščionių skaičiaus kankinystės vietos tais laikais, kai krikščionys Romos imperijoje buvo persekiojami.

Kaip jau buvome ne kartą pranešę, prie Kryžiaus kelio stočių buvo skaitomi jaunų libaniečių parašyti trumpi mąstymai. Kryžių pasikeisdamos nešė dvi šeimos iš Italijos ir Indijos, neįgalus asmuo su šeimos nariais ir padėjėju, du pasauliečiai iš Kinijos ir du kiti iš Brazilijos, du vienuoliai iš Šventosios žemės, dvi vienuolės iš Nigerijos ir dvi vienuolės iš Libano. Kryžių panešėjo ir popiežiaus vikaras Romos miestui kardinolas Agostino Vallini. Šalia kryžiaus buvo nešami keturi deglai. Juos nešė keturi pasauliečiai, italų pora ir libaniečių pora.

Pabaigoje popiežius Pranciškus padėkojo visiems kartu su juo dalyvavusiems, prie Koliziejaus ar per komunikacijos priemones, ypač seniems ir sergantiems žmonėms, šiame intensyviame maldos momente.

Nenoriu pridėti daug žodžių. Šią naktį, - sakė popiežius Pranciškus, - turi likti vienintelis žodis, kuris yra pats Kryžius. Jėzaus Kryžius yra žodis, kuriuo Dievas atsakė į blogį pasaulyje. Kartais mums atrodo, kad Dievas nereaguoja į blogį, išlieka tylus. Bet iš tiesų Dievas jau prabilo, jau atsakė ir jo atsakymas yra Kristaus Kryžius: tai žodis, kuris yra meilė, gailestingumas, atleidimas. Ir taip pat teismas: Dievas mus teisia mus mylėdamas. Prisiminkime tai: Dievas mus teisia mylėdamas. Jei priimu jo meilę, esu išgelbėtas, jei atmetu, esu pasmerktas, ne Dievo, bet savęs paties, nes Dievas nepasmerkia, jis tik myli ir gelbėja.

Brangūs broliai, Kryžiaus žodis taip pat yra krikščionių atsakymas į blogį, kuris veikia mumyse ir aplink mus, - toliau kalbėjo Šventasis Tėvas. – Krikščionys turi atsakyti į blogį gėriu, sau prisiimdami Kryžių, kaip Jėzus. Šį vakarą girdėjome mūsų brolių iš Libano liudijimą: jie sudėjo šiuos gražius mąstymus ir maldas. Dėkojame jiems iš širdies už šią tarnystę ir ypač už liudijimą, kurį mums duoda. Tai matėme ir tada, kai popiežius Benediktas nuvyko į Libaną: matėme tos žemės krikščionių bendrystės grožį ir stiprumą, daugybės brolių musulmonų ir kitų draugystę. Tai buvo ženklas Artimiesiems Rytams ir visam pasauliui, vilties ženklas.

Tęskime šį Kryžiaus kelią kiekvienos dienos gyvenime. Eikime kartu kryžiaus keliu, eikime nešdamiesi širdyje šį meilės ir atleidimo žodį. Eikime laukdami prisikėlimo Jėzaus, kuris mus labai myli. Viskas yra meilė, - baigdamas savo trumą kalbą sakė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)

* * *

Pridedame video reportažą, kurį sukūrė Vatikano televizijos centras ir įgarsino Vatikano radijas.

All the contents on this site are copyrighted ©.