2013-03-29 16:31:41

Po Didžiojo Šeštadienio tylos - Šviesos pergalė prieš tamsą


Po Didžiojo Šeštadienio liturginės tylos, kai nešvenčiamos jokios apeigos minint tą dieną kai nuo Kryžiaus nuimtas, įkapių drobulėje suvyniotas Jėzaus kūnas buvo paguldytas į kapą – išauš Prisikėlimo rytas, Liturginių metų ir Velykų tridienio kulminacija. Jei dėl Jėzaus mirties susikrimtusi Bažnyčia tyli, negalėdama švęsti Eucharistijos, jos budėjimas ir Prisikėlimo įvykio laukimas baigiasi džiaugsmingai, šviesiai, „Kristus kėlės. Mirtis krito! Aleliuja!“, - giedos visi krikščionys.

Didįjį Šeštadienį Mišių nebūna, visi kviečiami dvasiškai pasirengti Kristaus Prisikėlimui. Tačiau šiemet į Bažnyčios didžiąją liturginę tylą įsiterps trumpas, tačiau intensyvus susikaupimo momentas: Turino katedroje bus atidengta ir išstatyta susikaupimui ir maldai „Didžiojo Šeštadienio ikona“, Turino drobulė, Jėzaus kančią ir mirtį ant Kryžiaus primenančios įkapės. Drobulės išstatymas truks mažiau nei valandą laiko, tačiau bus rodomas ir transliuojamas į visą pasaulį. Be Turino ganytojo maldos, bus perduotas popiežiaus Pranciškaus video įrašas su jo trumpa kalba, pamąstymu.

Pasibaigus Italijos televizijos transliacijai, kuri tęsis nuo 18,10 iki 19,40 val. Lietuvos laiku, popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikos šventoriuje pradės Žiburių liturgiją, įves procesiją su Velykų žvake į tamsoje skendinčios bazilikos vidų, kur diakonas užgiedos „Exultet“, Velykų šlovinimo himną, skelbiantį šviesos pergalę prieš tamsą, simboliškai išreikštą Romos vyskupo uždegta Velykų žvake. Šių džiaugsmingų apeigų metu, pagal seniausią paprotį, popiežius suteiks Krikšto, Sutvirtinimo ir Eucharistijos sakramentus keturiems neofitams, pilnamečiams tikintiesiems, kurie jau kurį laiką savo kraštuose tam rengėsi, tačiau buvo išrinkti, kad Romoje iš popiežiaus rankų priimtų šiuos įkrikščioninimo sakramentus.

Velykų Prisikėlimo Mišias sekmadienio rytą aukos popiežius Pranciškus šv. Petro aikštėje. Jos prasidės 11,15 Lietuvos laiku. Taip nustatyta logistiniais sumetimais, nes popiežius, po Mišių aikštėje dar turi užlipti iki Palaiminimų salės ložės, iš kurio lygiai vidudienį Romoje, arba 13 val. Lietuvos laiku, pirmą kartą suteiks Velykinį palaiminimą miestui ir pasauliui – „Urbi et orbi“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.