2013-03-27 17:25:59

Šventasis Tėvas Pranciškus: „Ir aš esu nusidėjėlis, kaip visi.“


Šventasis Tėvas Pranciškus trečiadienį suteikė ypatingą palaiminimą visiems, kurie dirba Vatikane ir nuoširdžiai paprašė už jį melstis. „Man to labai reikia, nes ir aš esu nusidėjėlis, kaip visi“, - sakė popiežius Pranciškus.

Vatikane veikiančių Apaštalų Sosto institucijų ir su jomis susijusių Vatikano įstaigų darbuotojai trečiadienio rytą Didžiojo Velykų Tridienio išvakarėse dalyvavo Mišiose, kurias Šv. Petro bazilikoje aukojo Popiežiaus vikaras Vatikane kard. Angelo Comastri. Po Mišių į baziliką atėjo popiežius Pranciškus, kurį pasveikino kard. Comastri, trumpai pasidalijęs prisiminimais apie Šventojo Tėvo pirmtaką pal. Joną XXIII, troškusį Bažnyčios, - sakė kardinolas Comastri - kuri gebėtų „nusiprausti“ paprastumu ir nuolankumu. Dabar matome, kad Jūs tai darote, - kalbėjo kreipdamasis į popiežių jo vikaras Vatikano Miesto Valstybėje. Po Vikaro kalbos dirbančiuosius Vatikane pasveikino popiežius Pranciškus.

Pranciškus į Vikaro kalbą atsakė anekdotu apie tą patį popiežių Joną, kuris į vieno ambasadoriaus klausimą „kiek žmonių dirba Vatikane?“, atsakė, - „pusė“. Popiežius dirbantiesiems padėkojo už jų darbą Vatikane, kuris – pridūrė popiežius - kartais yra paslėptas ir todėl nematomas. Dėkoju visiems, - tęsė Pranciškus, - ir paprašė už jį melstis.

- „Man to labai reikia, nes ir aš esu nusidėjėlis, kaip visi. Noriu, būti ištikimas Viešpačiui. Melskitės už mane“.

Palinkėjęs linksmų Velykų, Šventasis Tėvas meldė, kad Viešpats visus laimintų ir Dievo Motina, kaip geroji mama, visus globtų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.