2013-03-28 16:57:49

Honkongo vyskupija palaiminta 3560 suaugusiųjų krikštais


Brangūs broliai ir seserys, jums linkiu gerų šv. Velykų! Esu laimingas galėdamas su jumis pasidalinti geromis naujienomis: šių metų Velykų išvakarėse, kovo 30 dieną, mūsų vyskupija bus palaiminta 3560 suaugusiųjų, kurie priims krikščioniško gyvenimo įvesdinimo sakramentus – krikštą, sutvirtinimą, Komuniją – ir prisijungs prie Bažnyčios šeimos. Mūsų vyskupija yra labai dėkinga už tokį palaiminimą. Visų vardu juos sveikinu atvykus. Taip pat noriu pasidalinti nuoširdžiu dėkingumu ir pasigėrėjimu jų katechetais: tegu Dievas jiems atlygina šimteriopai, - savo velykiniame laiške rašo kardinolas John Tong Hon, Honkongo arkivyskupas.

Vis tik savo kreipimesi į vyskupijos tikinčiuosius kardinolas taip pat primena, kad katechumenatas, kad ir trunkantis 18 mėnesių, krikšto sakramento priėmimas iš tiesų yra tik pirmasis etapas. Tikėjimo metai primena, kad reikia stengtis augti per visą gyvenimą. Honkongo vyskupija stengiasi padėti ypač tiems, kurie neseniai gavo krikštą.

Honkongo ganytojas taip pat dar kartą priminė savo patarimą pasauliečiams, kurie tapo katalikais ir kurie nori auginti savo pašaukimą: prisijungti prie vienos kurios tikinčiųjų bendruomenės ar asociacijos, kurioje galėtų vienas kitą padrąsinti ir mokytis kartu. Norintiems patiems tapti katechetais, vyskupija siūlo įvairias programas, kurios skirtos krikščioniško gyvenimo ir pažinimo stiprinimui, kad, savo ruožtu, evangelizavimo pastangos būtų vaisingesnės. Be abejo, nuolatinė formacija reikalinga ne tik pasauliečiams, bet ir kunigams – tiek maldoje, tiek misijoje.

Yra daug būdų evangelizuoti, pažymi kardinolas Tong Hon: per patarnavimą ir Evangelijos liudijimą, Dievo Žodžio skelbimą, per dvasinį patarimą. Prisikėlęs Viešpats per įvairius asmenis ir progas duoda mūsų krikščionišką tikėjimą. Reikia juo gyventi ir dalintis žodžiais ir darbais. Ir ne tik su tais, kurie dar netiki, bet ir su tais krikštytaisiais, kurie apleido krikščioniško gyvenimo praktiką.

Broliai ir seserys Viešpatyje, kartu teikime nuolatinį padrąsinimą visą gyvenimą trunkančiam katechumenatui ir eidami evangelizavimo keliu liudykime Kristų. Paspauskime vienas kitam rankas ir šlovinkime prisikėlusį Viešpatį, rašo velykiniame laiške Honkongo kardinolas Tong Hon. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.