2013-03-26 17:26:18

Velykų naktį krikštysis tūkstančiai jaunuolių ir suaugusiųjų


„Su (Kristumi) palaidoti krikšte, jūs tikėjimu jame prisikėlėte galybe Dievo, kuris jį prikėlė iš numirusių“, rašo apaštalas Paulius laiške Kolosiečiams, įvardindamas glaudų ryšį tarp krikšto ir Velykų, kuriomis yra švenčiamas ašinis krikščionybės įvykis – Kristaus kančia, mirtis ir prisikėlimas.

Pagal senovinę Bažnyčios tradiciją, jaunuoliai ir suaugusieji, kurie pakankamai pasiruošė suprasti krikščionišką tikėjimą ir nori pagal jį gyventi, katechumenai, yra krikštijami Velykų naktį.

Apie krikštą per Velykas yra išlikę labai senų liudijimų, iš pirmųjų Bažnyčios amžių. Matome, kad apeigose buvo kiek skirtumų, tačiau pagrindiniai elementai buvo tie patys. Prieš krikštą yra skaitomas Dievo žodis, katechumenas išpažįsta tikėjimą, panardinamas į vandenį arba juo apipilamas, krikšto apeigose dalyvauja bendruomenė ir jos ganytojas, vyskupas. Po krikšto kandidatas tampa tikru bendruomenės nariu ir valgo Eucharistinę duoną.

Jei pirmais dviem amžiais norintį krikštytis parengdavo labiau išprusęs krikščionių bendruomenės narys, tai vėliau, bendruomenei stipriai augant ir atsirandant sumaiščiai dėl krikščioniškos kilmės erezijų, pasirengimas krikštui buvo labiau reglamentuotas. Štai, III-IV amžiumi datuojamame krikščioniškame dokumente „Apaštalinė tradicija“ jau rašoma, jog pasirengimas krikštui trunka trejus metus, išskiriami keturi etapai. Pirmajame kandidatas pristatomas mokytojui, jau pasiryžęs atsižadėti pagoniškų įpročių, pagonių dievaičių garbinimo. Antrajame etape vyko jo formacija katechezėmis ir malda. Trečiajame, prieš krikštą, buvo patikrinamos jo žinios, nuo didžiojo Penktadienio prasidėdavo pasninkas. Galiausiai, pats krikštas, viešas tikėjimo išpažinimas vyskupo ir bendruomenės akivaizdoje, patepimas egzorcizmo aliejumi ir, žinoma, pasinėrimas į krikšto vandenį.

Šiuos esminius elementus atpažįstame ir šiandieninėse krikšto apeigose. Kaip per praėjusias Velykas, taip ir per šias visame pasaulyje krikštysis tūkstančiai jaunuolių ir suaugusiųjų. Daug suaugusiųjų krikštų yra taip vadinamosiose misijų šalyse, kuriose Bažnyčia dar jauna ir auga, pavyzdžiui pietų Korėjoje ar Honkonge. Bet ne tik. Šventoji Dvasia veikia ir sekuliarizuotuose kraštuose. Štai, italų žinių agentūros SIR duomenimis, per šias Velykas Prancūzijoje pasikrikštys beveik penki tūkstančiai jaunuolių ir suaugusiųjų. Daugiau nei trys tūkstančiai jau yra pilnamečiai, apie pusantro tūkstančio yra jaunuoliai nuo 13 iki 18 metų amžiaus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.