2013-03-26 16:56:08

Két új kiadvány jelent meg Márton Áron vértanú püspökről – Kovács Gergely pápai káplán ismertetője


RealAudioMP3 Mint közismert, az 1980-ban elhunyt gyulafehérvári püspök, Márton Áron, szentté avatási eljárása folyamatban van. Februárban két neki szentelt jelentős kiadvány látott napvilágot. Mindkettő a posztulátor, Mons. Dr. Kovács Gergely kezdeményezése.

Az egyik kiadvány magyarnyelvű. Már tavaly beszéltünk a Keresztény Szó erdélyi katolikus havilap főszerkesztőjével, dr. Bodó Mártával arról, hogy a februári szám teljes egészében Márton Áronnak legyen szentelve. Néha nehéz egy-egy tematikus számhoz elegendő anyagot gyűjteni, itt az ellenkezője történt: a 36 oldal helyett 48-ra duzzadt a lap, s így sem sikerült mindennek helyet adni. Ezúton is köszönetet mondok mindenkinek, aki hozzájárult a megszületéséhez. Mindazoknak, akik elfogadták a felkérést és írtak a lapba, vagy bármi módon hozzájárultak. Hadd emeljem ki Bodó Mártát, aki nemcsak szerkesztette, de tartalmilag s minden szempontból gondozta a lapszámot, illetve a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeumot, amely fedezte a laphoz mellékelt poszter költségeit, és amelynek igazgatónője, Lázár Csilla, tartalmilag is jelentősen gazdagította a számot, szinte társszerkesztőként. Sokat elmond Márton Áron élő tiszteletéről az, hogy az általunk végzett előzetes meghirdetésnek és reklámozásnak köszönhetően 6000 példányra érkezett igénylés, ami többszörösen meghaladja a lap előfizetőinek számát, sőt 500-nál több példányt még után is kellett nyomni. Ahogy az egyik plébános viccesen írta: „úgy elkapkodták, mint tyúkok a salátát”.

Ezúttal, kivételesen, szinte valamennyi írás megtalálható a lapot kiadó Verbum egyesület honlapján: http://www.keresztenyszo.katolikhos.ro/archivum/2013/februar/tartalom.html A tartalomból megemlíteném a szekuritáté archivumából származó jegyzőkönyvet, amely a Márton Áron irodájában elhelyezett lehallgatókészülékkel rögzített beszélgetésről készült, Jakubinyi György gyulafehérvári érsek s több pap személyes tanúságtételét, a görög katolikus egyház köszönetét tükröző két vallomást, két filmrendező szavait,... Igazán időtálló és értékes lapszám.

Még annyit fűznék hozzá, hogy folyamatban van egy hasonló kiadvány szerkesztése is, román anyanyelvű híveink számára.

A másik kiadvány olasz nyelvű, és a tavaly október 11-én Rómában tartott Márton Áron emlékest előadásait közli: Jakubinyi György érsek és Gianfranco Ravasi bíboros beszédét, Románia és Magyarország szentszéki nagyköveteinek szavait, Románia római Akadémiája igazgatójának üdvözletét. A gyulafehérvári érsekség támogatásával kiadott 64 oldalas könyvecske célja, hogy általa Márton Áron ismerete és tisztelete a magyar nyelvterületen túl is terjedhessen. Ezért az emlékest anyaga kiegészült egy eléggé részletes Márton Áron életrajzzal és az ő élő tiszteletét tükröző, a gyulafehérvári egyházmegye határain túl is található szobrokból, festményekből és más művészi alkotásokból készült kétoldalas kollázzsal. A kiadványt az általam írt előszó vezeti be.

Meg vagyok győződve arról, hogy Márton Áron üzenete nemcsak nekünk szól székelyeknek, erdélyieknek, magyaroknak. Hiszem, hogy az ő életpéldája, az ő tanítása általános érvényű. Hogy hogyan szólít meg egy latin-amerikai, egy indiai vagy egy nigériai hívőt, erre nem tudok választ adni. Viszont épp az olasznyelvű és – szándékom szerint – hamarosan másnyelvű hasonló kiadványok által remélem a választ a kérdésre.

Amikor egy-egy példánnyal megajándékozok valakit, mindig azt kérem, hogy majd írja meg nekem, a könyvecske elolvasása után, hogy mit üzen neki Márton Áron. Mi az, ami megragadja, mi az, ami megszólítja, és ami az általa nyújtott példa követésére indítja.
All the contents on this site are copyrighted ©.