2013-03-25 16:15:15

W żydowską Paschę Papież prosi wyznawców judaizmu o modlitwę


Dzisiejszego wieczoru wyznawcy judaizmu zasiadają do wieczerzy paschalnej. „Niech Bóg Wszechmogący, który uwolnił swój lud z niewoli egipskiej, by prowadzić go do Ziemi Obiecanej, dalej was wyzwala od wszelkiego zła i towarzyszy wam swoim błogosławieństwem”. Tak pisze z tej okazji Papież do głównego rabina rzymskiej wspólnoty żydowskiej. Następnie dodaje: „Proszę, byście się modlili za mnie, i zapewniam o mojej modlitwie za was, ufając, że będę mógł pogłębić więzi szacunku i wzajemnej przyjaźni”.

Rabin Riccardo Di Segni przyjął z wdzięcznością świąteczne przesłanie Ojca Świętego. On również składa Papieżowi Franciszkowi najlepsze życzenia z okazji Paschy chrześcijańskiej.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.