2013-03-23 15:33:49

Popiežius Pranciškus palinkėjo jėzuitams būti evangeliniu raugu


Būti evangeliniu raugu pasaulyje, - to palinkėjo visiems jėzuitams popiežius Pranciškus. Jis laiške jėzuitų vyresniajam t. A. Nicolas SJ padėkojo už sveikinimą išrinkimo popiežiumi proga ir suteikė savo Apaštališkąjį palaiminimą jėzuitams, Jėzaus Draugijos bendradarbiams, taip pat visiems, kuriems jėzuitų darbai naudingi, arba kurie yra susiję su jėzuitų dvasingumu.

Popiežius Pranciškus drauge meldė Viešpatį apšviesti ir lydėti visus jėzuitus, kad jie tarnautų Bažnyčiai ne tik pastoraciniais veiksmais, bet ypač liudijimu, nenuilstamai siekiant Dievo šlovės ir sielų gerovės. Be to, Pranciškus paprašė visų jėzuitų už jį melstis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.