2013-03-29 13:54:22

Kančios meditacijas prie Koliziejaus parengė Libano jaunimas


Didžiojo Penktadienio Kryžiaus kelio stočių apmąstymai Koliziejuje, kuriems vadovaus popiežius Pranciškus, šiemet bus apie Artimųjų Rytų regiono gyventojų dabartį ir lūkesčius. Meditacijas parašė keli jauni libaniečiai, jiems talkino Maronitų patriarchas Bechara Boutros Rai. Libaniečiams jaunuoliams šį uždavinį pavedė Benediktas XVI dar prieš atsistatydinimą iš popiežiaus pareigų. Jis troško, kad Kančios Kalvariją šiemet interpretuotų Libano jaunimas, pasakė Vatikano radijui kardinolas Rai. Taip pat šiemet bus 14 meditacijų.

Apmąstant Kristaus kryžiaus kelio stotis svarbu, kad kiekvienas krikščionis galėtų save matyti ir atpažinti Kristaus veide ir surasti pakankami jėgų nešti savo kryžių. Tokia yra stočių vertė. Jos yra stotys todėl, kad jų metu sustojama asmeniškam ir bendram susimąstymui; Kristus atspindi mūsų patiriamas kančias ir jame atrandame vilties šviesą.

Kenčia visas Artimųjų Rytų regionas: karai, smurtas, uždarytos sienos, migraciją, nesaugumas, neišspręstos problemos. Tarptautinė bendruomenė nesistengia išspręsti pasaulio taikos ir teisingumo problemų. Artimųjų Rytų regiono gyventojai nuolat kenčia dideles tragedijas dėl neišspręsto palestiniečių klausimo, karo Sirijoje, nesantarvės su musulmonais, fundamentalistų problemos.

Kryžiaus kelio stočių autoriai sėmėsi įkvėpimo ir žinių iš Benedikto XVI Posinodinio apaštališkojo paraginimo „Ecclesia in Medio Oriente“. Bendrystė dokumente reiškiasi visų pirma kaip vidinė bendrystė, bendruomenių ir Bažnyčių bendrystė, bet taip pat bendrystė su kitomis Bažnyčiomis, katalikų, ortodoksų, protestantų, paskui ir su musulmonų, žydų ir kitų regiono religijų atstovais. Nemažiau svarbi meditacijų autoriams buvo regiono Bažnyčių rytų liturgija, įskaitant Antiochijos, bizantiškąją ir sirų liturgiją.

Mąstymai yra apie skausmą, kančią, bet taip pat apie viltį, nes pagal daugelio Rytų katalikų Bažnyčių tradiciją, Kryžiaus kelio stotys nesibaigia po XIV stoties, nes yra dar XV – Prisikėlimo stotis. Meditacijų ir kentėjimo esmė yra pasiekti sekmadienį, Viešpaties dieną, prisikėlimo dieną, nesustoti penktadienį, bet ištverti iki sekmadienio. Kenčiame, mirštame, kad prisikeltume, - kalbėjo Maronitų patriarchas kardinolas Bechara Boutros Rai. Anot jo, Benediktas XVI sąmoningai ir pranašiškai troško, kad Libano jaunimas visos žmonijos vardu meditacijose išreikštų visą savo skausmą dėl neteisingumo, kurio daug regione, kad pakeltų balsą prieš neteisingumą, tačiau su viltimi, tvirta viltimi ir gyvu tikėjimu. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.