2013-03-21 16:28:11

Papieskie przesłanie do nowego arcybiskupa Canterbury


„Posługa pasterska jest powołaniem, by postępować z wiernością Ewangelii Jezusa Chrystusa” – przypomina Papież Franciszek w przesłaniu do nowego prymasa Wspólnoty Anglikańskiej. Abp Justin Welby objął dziś swoją katedrę w Canterbury koło Londynu. W związku z tym nie uczestniczył wprawdzie w inauguracji pontyfikatu, ale będąc już wcześniej zatwierdzony na swym urzędzie, wystosował do Ojca Świętego gratulacje z okazji wyboru.

Dziękując anglikańskiemu zwierzchnikowi za przesłanie, Franciszek składa mu najlepsze życzenia z okazji dzisiejszej intronizacji. Zapewnia o swej modlitwie w czasie, gdy abp Welby obejmuje tę nową odpowiedzialną funkcję. „Proszę też o modlitwę za mnie, gdy odpowiadam teraz na nowe powołanie, jakie skierował do mnie Pan – pisze Papież. – Nie mogę się już doczekać, że spotkamy się w niedalekiej przyszłości i będziemy kontynuowali serdeczne braterskie relacje, jakie utrzymywali nasi poprzednicy” – stwierdza Franciszek w liście do nowego arcybiskupa Canterbury.

Przesłanie Franciszka przekazał prymasowi Wspólnoty Anglikańskiej kard. Kurt Koch. Szwajcarski duchowny stojący na czele Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan reprezentuje Watykan na dzisiejszej intronizacji w Canterbury.

Również Benedykt XVI zapewnił nowego zwierzchnika duchowego anglikanów o modlitewnej pamięci. Uczynił to jeszcze podczas swego pontyfikatu w liście na ceremonię oficjalnego zatwierdzenia wyboru Justina Welby’ego na arcybiskupa Canterbury. Odbyła się ona 4 lutego w londyńskiej katedrze anglikańskiej św. Pawła. W swym przesłaniu na tę okazję Papież Benedykt przypomniał, że w naszym społeczeństwie jest zawsze obecne, choćby nawet nierozpoznane, pragnienie Boga. Podkreślił, że zadaniem głosicieli Ewangelii jest mówienie prawdy z miłością.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.