2013-03-21 15:24:34

Bažnyčių atstovai po susitikimo su popiežiumi: jo nuolankumas atveria širdis


Trečiadienį popiežius Pranciškus, susitikęs su jį pasveikinti atvykusiomis seseriškų Bažnyčių delegacijomis, sakė: - „Trokštu užtikrinti, sekdamas savo pirmtakais, savo tvirtą ryžtą toliau eiti ekumeninio dialogo keliu“.

Prieš tai Šventasis Tėvas kreipėsi į visus kviesdamas pajausti gilią vienybę su mūsų Išgelbėtojo malda per Paskutiniąją Vakarienę, su Jo prašymu, kad „visi būtų viena“.
Prašykime gailestingojo Tėvo gyventi tikėjimo pilnatvėje, kurią dovanai gavome mūsų krikšto dieną, ir laisvai, džiugiai ir drąsiai liudyti ją. Tai bus mūsų geriausias pasitarnavimas krikščionių vienybės reikalui, pasitarnavimas vilčiai pasaulyje, kuris padalintas skilimų, kontrastų ir varžymosi. Kuo ištikimesni būsime (Kristaus) valiai mintyse, žodžiuose ir darbuose, tuo labiau, iš tikro ir iš esmės, eisime link vienybės, - pabrėžė popiežius Pranciškus.
Po susitikimo Vatikano radijas kalbino Pasaulinės liuteronų federacijos pirmininką vyskupą Munibą Younaną ir Pasaulinės Bažnyčių tarybos pirmininką pastorių Olavą Fykse Tveitą.
Liuteronų vyskupas Younan sakė, kad iš tiesų visi daug tikisi iš naujojo popiežiaus. Pasak jo, geras ženklas, kad popiežius yra kilęs iš Pietų Amerikos. Tai reiškia, kad su savimi atsineša kvietimą išsilaisvinimui ir dėmesį vargšams. Ir jam asmeniškai ir visiems liuteronams yra reikšminga, kad šias šaknis įleis į Petro tarnystę. Tai padrąsina; tai yra ženklas Liuteronų federacijai, kad visi kartu gali realiai dirbti dėl taikos, dėl teisingumo, kovoti prieš skurdą, prieš skolas ir kitas problemas.
Antra, man iš tiesų tai reikšminga, nuolankumas, kuris išskiria (popiežių Pranciškų) ir kurį jis rodo pasauliui, - sakė liuteronų ganytojas. – Šiandien mums reikia nuolankių lyderių, vietinių ar pasaulinių. Reikia kad iš tiesų būtų nuolankūs, atsigręžę į žmonių poreikius, kad nekalbėtų tik iš aukšto žemyn, priešingai, nuo bazės aukštyn.
Vyskupas Younan taip pat prisiminė protestantiškosios Reformos 500 metų jubiliejų, kuris bus minimas 2017 metais.
Su popiežiumi emeritu, - pasakojo jis, - kalbėjome apie Reformos metus 2017 metais, apie tai, kaip Vatikanas, kaip katalikų Bažnyčia, liuteronų Bažnyčia, liuteronų Federacija galėtų kartu švęsti 500 metų Reformos jubiliejų. Komisija jau pradėjo ruošti dokumentą „Nuo konflikto link bendrystės“ ir mes tikimės, kad švęsti galėsime kartu. Esu įsitikinęs, tai mūsų lūkestis, kad liuteronai ir katalikai bus vieningi liudytojai šiame pasaulyje. Tai labai svarbus dalykas.
Jo Šventenybės pirmtakai, - pridūrė liuteronų ganytojas, - Benediktas XVI ir Jonas Paulius II, kalbėjo apie Jeruzalę ir Artimuosius Rytus, mes tikimės, kad atvykęs iš lotynų Amerikos, iš priespaudos, jis galės kalbėti apie teisingumą Palestinai ir Izraeliui, kad galės kalbėti už krikščionis Artimuosiuose Rytuose, ypač už esančius baisiose sąlygose, už tą regioną, kuriame krikščionys labiausiai kenčia. Tokie yra Liuteronų federacijos lūkesčiai ir laukiame, kada galėsime kartu pradėti darbuotis, bendradarbiauti per Popiežiškąją krikščionių vienybės tarybą. Manau, kad iš tikro esminga tęsti bendradarbiavimą, ekumeninį liudijimą. Pasaulis turėtų pasakyti: „žiūrėkite, kaip, liuteronai ir katalikai, vienas kitą myli ir bendrai liudija šiame pasaulyje“.
Vatikano radijas taip pat pakalbino norvegų liuteronų pastorių Olavą Fykse Tveitą, kuris yra Pasaulinės Bažnyčių tarybos sekretorius. Šiai tarybai priklauso beveik pusketvirto šimto mažesnių ir didesnių įvairių protestantų, ortodoksų Bažnyčių visame pasaulyje. Katalikų Bažnyčia ir Pasaulinė Bažnyčių taryba jau turi pakankamai ilgą ekumeninio bendradarbiavimo tradiciją.
Labai įkvepiančiai, - komentavo pastorius, - atrodė tai, kaip popiežius Pranciškus kreipėsi į žmones, į žmonių širdis, taip pat kaip su atvira širdimi ir atvira nuostata mus, krikščioniškas Bažnyčias ir šeimas pasaulyje, kvietė į bendrą piligrimystę. Išklausiau jo žinią ir rūpestį dėl vargšų, dėl teisingumo, dėl bendrų krikščioniškų vertybių sergėjimo, dėl mūsų krikščioniško pašaukimo tarnauti pasauliui. Tai suteikia daug progų atrasti bendrų užduočių, daug bendros ateities perspektyvų.
Pasak Olavo Fykse Tveito, popiežius Pranciškus yra žmogus, kuris yra stiprus savo nuolankumu, yra nuolankus žmogus, atidaro duris į kitų žmonių širdis, tai yra jo jėga. Tai gali padėti rasti kelią susikalbėti vieniems su kitais, suprasti geriau vienas kitą ir nauju būdu kartu tarnauti Dievui. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.