2013-03-19 14:32:30

Vyskupo ir Žvejo žiedas


Žiedas yra vienas iš simbolių, kuriuos gauna kiekvienas vyskupas. Popiežius gauna Žvejo žiedą. Tačiau kokia yra jų reikšmė, jų praktinis ir simbolinis panaudojimas? Ar tai tik papuošalas?

Žiedo naudojimas yra dokumentuotas nuo seniausių laikų, taip pat ir Biblijoje. Pavyzdžiui, Pradžios knygoje pasakojama, kad patriarcho Jokūbo sūnus Judas paliko Tamarai savo „antspaudo žiedą“, kaip užstatą ir garantą, kad ištesės savo žodį. Kitame epizode Faraonas, padarydamas Juozapą krašto valdytoju, davė jam nuo savo paties piršto numautą antspaudo žiedą. Taigi, čia matome, jog žiedas simbolizuoja tam tikrą autoritetą, žydams ir kitoms tautoms, ir gali būti naudojamas kaip antspaudas, patvirtinantis, kad čia tikrai tas žmogus. Dėl panašių motyvų žiedą naudojo ir pirmųjų amžių krikščionys, įspausdami į juos krikščioniškus simbolius: Jėzaus Kristaus inicialus, taiką simbolizuojantį balandį, Atpirkėjo šviesą išreiškiančią žvaigždę.

Pradedant nuo IV amžiaus, ankstyvaisiais viduramžiais, pasibaigus Bažnyčios persekiojimams ir susidarius palankioms sąlygoms vystytis stabilioms tradicijoms, žiedas pradėjo išreikšti dvasinį ir institucinį statusą – tai vyskupas, abatas arba abatė, kardinolas ar klebonas. Atrasime nemažai praktinių nurodymų, kam, kada ir kokius žiedus galima naudoti. Tačiau žiedui buvo teikiamos ir mistinės reikšmės. Vyskupų atveju jis simbolizuoja dvasinę santuoką su Bažnyčia, ar Bažnyčios su Dievu. Popiežius Grigalius Didysis VI amžiaus pabaigoje aiškiai nurodė, kad naujiems vyskupams turi būti įteikiama vyskupo lazda ir žiedas. Panašių liudijimų netrūksta ir iš vėlesnių amžių.

Žiedo apvalumas žymi amžinąjį gyvenimą. Kai kurie simboliai buvo siejami su metalu ar akmenimis, iš kurių buvo pagamintas žiedas. Pavyzdžiui, XII amžiaus pabaigoje popiežius Inocentas III Anglijos karaliui Ričardui Liūtaširdžiui dovanojo keturis žiedus, laiške paaiškindamas, kad smaragdo žalumas simbolizuoja tai, kuo turime tikėti; safyro mėlynumas tai, kuo turime viltis; granato raudonumas tai, ką turime mylėti. Topazas simbolizuoja dorybingumą, kuriuo turime spindėti.

Popiežiui Pranciškui antradienio ryte, pontifikato pradžios Mišiose, buvo įteiktas Žvejo žiedas. Tai vienas iš išskirtinių popiežiškųjų simbolių. Kaip nesunku nuvokti, jis užsimena apie apaštalą Petrą, kuris buvo žvejas tol, kol Viešpats jo nepakvietė būti žmonių žveju ir Bažnyčios atrama. Apaštalo Petro įpėdiniai yra kviečiami tokiai pačiai misijai. Ant Žvejo žiedo figūruoja apaštalas Petras, neretai vaizduojamas žvejojantis tinklais iš valties.

Nors žinoma, kad, pavyzdžiui, 257 metais popiežiumi išrinktas Steponas naudojo antspaudinį žiedą su kryžiumi ir savo vardu, specialaus ir tik popiežiui skirto Žvejo žiedo nešiojimas ir naudojimas nėra tokia sena tradicija. Nors tokie žiedai galėjo būti pradėti naudoti anksčiau, ji patikimiau dokumentuota nuo XIII amžiaus. Atrodo, kad pirmiausia jie buvo naudoti kaip asmeninio susirašinėjimo antspaudai. Nuo XV amžiaus antros pusės Žvejo žiedo naudojimas peržengia privataus naudojimo ribas, juo pradedami ženklinti oficialūs popiežiaus potvarkiai, bulės, korespondencija su Europos monarchais. Taip pat nuo tada, po popiežiaus mirties, jo Žvejo žiedas buvo perskeliamas ar kitu būdu padaromas nebenaudotinu. Taip pasielgta ir su Benedikto XVI žiedu – jam paskelbus apie atsistatydinimą, jo žiedas buvo perbrėžtas.

Popiežius Pranciškus pasirinko žymaus, jau mirusio italų skulptoriaus Enrico Manfrini sumanytą Žvejo žiedą, skirtą Vatikano II Susirinkimą užbaigusiam popiežiui Pauliui VI. Tačiau šis žiedas Pauliaus VI laikais nebuvo išlietas. Jo vaškinį modelį išsaugojo asmeninis Pauliaus VI sekretorius mons. Pasquale Macchi, vėliau perdavęs jį savo kitam bendradarbiui, monsinjorui Malnati, kuris užsakė žiedą išlieti iš paauksuoto sidabro. Monsinjoras Malnati žiedą atidavė kardinolui Re, o šis jį perdavė popiežiaus ceremonijų meistrui Marini, parodžiusiam dirbinį, vaizduojantį apaštalą Petrą, popiežiui Pranciškui, kuris jį pasirinko. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.