2013-03-19 14:32:09

Popiežiaus Pranciškaus skambutis argentiniečiams: Dievas yra geras, artėkite prie Jo!


Antardienio rytą, 8.30 val. Lietuvos laiku popiežius Pranciškus telefonu paskambino Buenos Aires katedros rektoriui, kun. Alejandro Russo. Popiežiaus skambutį girdėjo visi katedros aikštėje susirinkę žmonės. Buenos Airėse buvo gili naktis, - 3,30 val. Tikintieji, ypač daug jaunimo, iš vakaro budėjo, meldėsi, giedojo prie savo katedros, laukė, kad galėtų dideliuose ekranuos stebėti savo buvusio ganytojo Jorge Mario Bergoglio, dabar Pranciškaus, Petro tarnystės pradžios iškilmingas Mišias Šv. Petro aikštėje.

„Brangūs vaikai, žinau, kad esate aikštėje. Žinau, kad meldžiatės. Man to labai reikia. Labai gražu melstis. Už tai dėkoju. Noriu paprašyti malonės. Prašau, kad visi eitumėte kartu, saugokite vieni kitus, prisižiūrėkit, nežeiskite savęs, žiūrėkite savo gyvenimo. Globokite savo šeimas, saugokite gamtą, prižiūrėkite vaikus, globokite senelius; tenebūna neapykantos, tenebūna barnių, atmeskite pavydą, nieko nežeiskite. Daug šnekėkitės, kad jumyse būtų gyvas troškimas saugoti vieni kitus. Būkite labiau nuoširdūs ir artėkite prie Dievo. Dievas yra geras, Jis visuomet atleidžia, supranta, nebijokite; Jis – Tėvas, artėkite prie Jo. Gausiai telaimina jus Mergelė, nepamirškite šio vyskupo, kuris yra toli, tačiau jus visus myli. Melskitės už mane.“ (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.