2013-03-19 14:06:36

Jaunā pāvesta moto un ģerbonis


Francisks ir nolēmis paturēt savu bīskapa ģerboni, ko rotā zils vairogs, sakrustotas un ar sarkanu auklu sasietas atslēgas, un mitra. Ģerboņa apakšā lasāms latīņu uzraksts: „Miserando atque eligendo”. Tas ir jaunā pāvesta moto. Šī frāze ir paņemta no priestera un Baznīcas mācītāja, sv. Bedas Godājamā (673-735) homīlijas. Komentējot Evaņģēlija fragmentu par sv. Mateja paaicināšanu, Beda rakstīja: „Jēzus redzēja muitnieku, un tā kā uzlūkoja to ar mīlestību un izvēlēja viņu, Viņš tam sacīja: Seko man!”.

Šī homīlija ir veltījums Dieva žēlsirdībai. Tā atrodama Stundu liturģijā sv. Mateja liturģisko svētku dienā. Minētie vārdi ir ļoti nozīmīgi jaunā pāvesta dzīvē. 1953. gadā, sv. Mateja svētkos, jaunietis Horhe Mario Bergoljo sevišķā veidā piedzīvoja Dieva mīlošo klātbūtni savā dzīvē. Pēc grēksūdzes viņš sajuta, ka viņa sirdij pieskārās žēlsirdīgais Dievs un aicināja viņu iet konsekrētās dzīves ceļu, sekojot Ignācija no Lojolas paraugam. Atceroties šo notikumu, ar kuru iesākās pilnīga sevis veltīšana Dievam un Baznīcai, Bergoljo, pēc bīskapa nominācijas saņemšanas, nolēma izvēlēties minēto frāzi „Miserando atque eligendo” par savas dzīves moto un ielikt to ģerbonī.

Jaunā pāvesta ģerbonī attēloto zilo vairogu rotā jezuītu ordeņa emblēma – starojošā un liesmojošā saule, virs kuras ir burti IHS un krusts. Ar šiem trīs burtiem apzīmē Jēzus vārdu. Saīsinājums pirmo reizi parādās 3. gs. Jaunās Derības grieķu manuskriptos. Zem šiem burtiem redzam trīs melnas naglas. Vairoga apakšā attēlota zvaigzne un smaržīgais nardum zieds. Zvaigzne, saskaņā ar senu tradīciju, simbolizē Vissvētāko Jaunavu Mariju, Kristus un Baznīcas Māti. Savukārt, minētais Austrumu zieds norāda uz sv. Jāzepu, kurš ir universālās Baznīcas aizbildnis. Šo simbolu attēlošana ģerbonī liecina par to, ka Francisks ir liels Dievmātes un sv. Jāzepa godinātājs.

J. Evertovskis / VR

Tekstu izmantošanas gadījumā atsauce uz Vatikāna Radio obligātaAll the contents on this site are copyrighted ©.