2013-03-18 16:44:39

Šventasis Tėvas Pranciškus prašo už jį melstis


Melskimės už Šventąjį Tėvą Pranciškų taip, kaip jis pakartotinai prašo, kad Viešpats jį laimintų ir Švenčiausioji Mergelė jį globotų. Maldų popiežius Pranciškus paprašė taip pat pirmojoje savo tviterio žinutėje, kurią paskelbė sekmadienį:

@pontifex: „Brangūs draugai, nuoširdžiai dėkodamas prašau, kad toliau melstumėtės už mane. Popiežius Pranciškus“

Plačiai savo širdis popiežiui Pranciškui, naujajam savo ganytojui, atvėrė Romos vyskupijos tikintieji, kuriems jis - „paprastų žmonių popiežius“; visa Bažnyčia yra laiminga dėl Šventojo Tėvo Pranciškaus išrinkimo, ypač lotynų Amerikoje, o pirmiausiai Argentinoje, kur gimė prieš 76 metus; tarptautinė žiniasklaida jau spėjo popiežių Pranciškų pavadinti „pasaulio klebonu“, nors nuo kardinolo Jorge Mario Bergoglio išrinkimo Romos vyskupu Pranciškumi kovo 13 d. praėjo nepilna savaitė. Be kardinolų, kuriuos Pranciškus vadina „broliais“, pirmieji, kurie iki oficialiosios inauguracijos antradienį galėjo iš arti ne tik pamatyti naująjį Apaštalo Petro įpėdinį, bet ir apkabinti, pabučiuoti jį ir asmeniškai prisistatyti, buvo negausios Vatikano Šv. Onos parapijos parapijiečiai, praėjusį sekmadienį, pasibaigus šventosioms Mišioms.

Po Mišių popiežius Pranciškus išėjo į gatvę prie šv. Onos bažnyčios durų ir pasveikino atskirai kiekvieną iš bažnyčios išėjusį Mišių dalyvį, iš viso daugiau kaip šimtą žmonių. Mažylių ir paauglių popiežius Pranciškus prašė, kad jie už jį melstųsi, popiežius rodė ypatingą dėmesį vaikams, glostė visų jų galvas, daugelį pabučiavo, ypač mažesniuosius, kai kurių vaikų motinos ir tėvai tiesiog puolė popiežiui į glėbį, apkalbindami, bučiuodami jam į skuostus, seneliai ir kiti vyresnieji sveikino popiežių trumpu žodžiu, spaudė jam ranką, arba bučiavo jo vyskupišką žiedą, kurį nuo Petro tarnystės pradžios Mišių antradienį pakeičia Žvejo žiedas, kurį mūvi vien tik Petro Sosto įpėdinis.

Į Romą popiežiaus tarnystės inauguracijos Mišioms atvykusios broliškos delegacijos iš viso pasaulio, taip pat per 130 valstybinių delegacijų, bene gausiausia – argentiniečių. Pirmadienio rytą popiežius Pranciškus po pirmos darbinės audiencijos su savo valstybės sekretoriumi kardinolu Tarcisio Bertone neformaliai susitiko su Argentinos prezidente Cristina Fernández de Kirchner ir atskirai su jos vadovaujamos delegacijos nariais. Po neformalaus susitikimo Šventasis Tėvas pakvietė prezidentę pratęsti pokalbį prie pietų stalo. Audiencija įvyko ne Apaštališkuosiuose rūmuose, kurie dar nesutvarkyti naujajam popiežiui, o šv. Mortos namų komplekse. Juose popiežius gyveno su Konklavoje dalyvavusiais kardinolais iki išrinkimo ir tol, kol reikės, laikinai pasiliko juose gyventi ir dirbti, tad po audiencijos popiežius Pranciškus ir Argentinos prezidentė de Kirchner nuėjo pietų į šv. Mortos namų valgyklą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.