2013-03-16 18:13:24

Penktadienį Popiežius ligoninėje aplankė kard. Mejia


Penktadienio vakare popiežius Pranciškus aplankė kard. Jorge Mejia, kurį prieš kelias dienas ištikto infarktas ir buvo paguldytas į Romos Pijaus XI ligoninę. Popiežiaus apsilankymas ligoninėje nebuvo iš anksto suplanuotas, visiems tai buvo didelis netikėtumas.

Ligoninėje popiežių Pranciškų pasitiko Šv. Juozapo kongregacijos vienuolė Klotildė ir kardinolą Mejia gydantis gydytojas. Šventasis Tėvas aplankė ir palaimino kitus ligonius reanimaciniame skyriuje, pasveikino ligoninės personalą ir trumpai maldai užėjo į ligoninės koplyčią.

Argentinietis 90 metų amžiaus kard. Jorge Mejia yra popiežiaus Pranciškaus kraštietis, daug metų tarnavęs Šv. Soste. Šventosios Romos Bažnyčios archyvistas ir bibliotekininkas emeritas kard. Mejia taip pat dalyvavo Vatikano II Susirinkime eksperto teisėmis. 1977 metais jis buvo pakviestas į Romą dirbti Šventojo Sosto religinių santykių su judaizmu komisijos sekretoriumi, vėliau jam buvo pavesta kuruoti ekumeninius santykius Pietų Amerikoje. Kardinolas Mejia taip pat dirbo Popiežiškosios teisingumo ir taikos komisijos vice pirmininku, o nuo 1994 buvo Vyskupų kongregacijos sekretorius. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.