2013-03-16 18:21:40

Patriarcho Baltramiejaus sveikinimas popiežiui Pranciškui


Tuoj po popiežiaus Pranciškaus išrinkimo kovo 13 dieną, jį pasveikino Konstantinopolio arkivyskupas ir ekumeninis patriarchas Baltramiejus.

Džiaugiantis ir švenčiant jūsų išrinkimą sielovadiniu Romos katalikų krikščionių visame pasaulyje lyderiu, rašome jūsų Šventenybei norėdami išreikšti jums ir jūsų palaimintos Bažnyčios tikintiesiems savo nuoširdžius linkėjimus ir sveikinimus šią ypatingą dieną, rašo patriarchas Baltramiejus, pridurdamas, jog karštai meldžiasi, kad Pranciškaus pontifikatas būtų taiko versmė verdančiame ir susiskaidžiusiame pasaulyje, prieglobsčiu ir paguoda Viešpaties vargšams, kenčiantiems broliams ir seserims. Taip pat tolesne kelione link seseriškų katalikų ir ortodoksų Bažnyčių susitaikymo ir vienybės.

Tegu Dievas suteikia jūsų Šventenybei daug sveikatos metų ir vaisingos tarnystės tarnauti Jo žmonėms su jūsų išskirtiniu nuolankumu, paprastumu ir gailestingumu, - rašo ortodoksų patriarchas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.