2013-03-15 18:31:19

Jėzuitai džiaugiasi popiežiaus Pranciškaus išrinkimu


Popiežiaus Pranciškaus išrinkimas tai džiugi žinia pirmiausia Jėzaus Draugijai. Jorge Mario Bergoglio yra pirmas popiežiumi išrinktas jėzuitas visoje Bažnyčios istorijoje. Šia proga Jėzaus Draugijos generalinis prepozitas t. Adolfo Nicolas SJ paskelbė pareiškimą, kuriame sakoma, kad visi jėzuitai malda lydi savo brolį Popiežių ir jam dėkoja už dosnų sutikimą prisiimti atsakomybę vadovauti Bažnyčiai dabartiniais svarbiais jos gyvenimui laikais. Vardas Pranciškus, kurį naujas Popiežius pasirinko, byloja apie evangelinę artumo vargšams dvasią, apie tapatinimąsi su paprastais žmonėmis ir norą tarnauti prie Bažnyčios atsinaujinimui. Nuo pat primojo pasirodymo Dievo tautai, naujajame Popiežiumi matome paprastą nuolankų žmoniškumą, taip pat ganytojo patirtį ir dvasinį gilumą.

T. Nicolas taip pat primena ypatingą Jėzaus Draugijos narių vienybę su popiežiais ir klusnumą, kuriam įpareigoja jėzuitų vienuoliški įžadai. Taip pat dar kartą atnaujinamas Jėzaus Draugijos narių klusnumas popiežiui Pranciškui ir kartojama, kad jie yra visuomet pasiruošę ten tarnauti Viešpatie vynuogyne, kur Popiežius juos pasiųs. T. Nicolas dėkoja Dievui, kad kard. Jorge Mario Bergoglio buvo išrinktas popiežiumi ir sako, kad šio popiežiaus išrinkimas pradeda naują vilties kupimą Bažnyčios gyvenimo etapą. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.