2013-03-14 16:13:11

Popiežius Pranciškus apsilankė Marijos didžiojoje bazilikoje


Savo pirmuoju veiksmu po išrinkimo apaštalo Petro įpėdiniu popiežius Pranciškus pavedė savo pontifikatą Mergelės Marijos globai ir užtarimui. Ketvirtadienio ryte, kelios minutės po 8, popiežius atvyko į Marijos Didžiąją baziliką, vieną iš pagrindinių bazilikų. Čia buvo sutiktas kardinolo Romos vikaro ir bazilikos arkikunigo, taip pat čia dirbančių kunigų, vienuolių ir pasauliečių personalo.

Šventasis Tėvas sustojo pasimelsti koplyčioje, kurioje yra Dievo Motinos „Salus Popoli Romani“ ikona, padėjo prie jos nedidelę gėlių puokštę ir dešimčiai minučių paniro į maldą.

Po to aplankė bazilikos Siksto koplyčią – kurios nereikia painioti su Siksto koplyčia Vatikane. Šioje koplyčioje stovi altorius, prie kurio jėzuitų steigėjas šv. Ignacas Lojola šv. Kalėdų naktį aukojo savo pirmąsias Mišias. Tad jėzuitams, kuriem priklauso ir popiežius Pranciškus, ši vieta yra brangi.

Užtrukęs apie pusvalandį Marijos Didžiojoje bazilikoje popiežius grįžo į Vatikaną. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.