2013-03-14 19:01:56

Konklavos uždarymo Mišios Siksto koplyčioje


Popiežius Pranciškus ir jį išrinkę kardinolai ketvirtadienio pavakare dar kartą sugrįžo į Siksto koplyčią ir aukojo konklavos uždarymo Mišias. Šia proga Šventasis Tėvas pasakė trumpą pirmąją savo pontifikato homiliją. Expromptu komentuodamas žodžio liturgijos skaitinius – iš Izaijo knygos apie į Viešpaties kalną kopiančią Dievo tautą, iš Pirmojo Petro laiško apie Kristų kertinį akmenį ir gyvuosius akmenis, iš kurių statomas dvasinis Bažnyčios pastatas, ir Evangeliją apie Kristaus pokalbį su Petru prie Pilypo Cezarėjos – popiežius Pranciškus sakė, jog visus šiuos tris skaitinius jungia judėjimo, žengimo pirmyn motyvas. Pirmajame skaitinyje kalbama apie „ėjimą, keliavimą“; antrajame – apie „statymą, ugdymą“; Evangelijoje tas dinamizmas išreikštas žodžiu „išpažinti“.

Jei Bažnyčia, Dievo tauta, neina pirmyn, jei ji sustoja – vadinasi kažkas netvarkoj, - sakė popiežius. Taip pat statyti Bažnyčią įmanoma tik iš gyvų akmenų. O tikėjimo Jėzumi išpažinimas yra esminė buvimo Bažnyčia sąlyga. Bažnyčia be tikėjimo būtų tik labdaringa nevyriausybinė organizacija.

Popiežius Pranciškus priminė, kad apaštalas Petras, apie kurio tikėjimo išpažinimą kalbėjo Mišių Evangelija, ne iš karto sutiko su mintimi, kad Viešpačiui teks kentėti, kad jo laukia Kryžius. Popiežius homilijoje priminė prancūzų mąstytojo Leono Bloy žodžius, kad kas neišpažįsta Kristaus kryžiaus, tas išpažįsta velnią. Be kryžiaus neįmanomas tikras tikėjimas. Jei keliaujame be Kryžiaus, jei statome Bažnyčią be Kryžiaus, jei išpažįstame Kristų be Kryžiaus – net ir būdami vyskupai, kunigai, kardinolai ar popiežiai - mes nesame Kristaus mokiniai. Tad turėkime drąsos keliauti kartu su nukryžiuotuoju Kristumi, su juo ugdyti Bažnyčią ir jį išpažinti, - sakė popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.