2013-03-13 17:32:11

Kas vyksta konklavoje nuo popiežiaus išrinkimo iki jo pirmojo pasirodymo


Konklava – tai ne tik rinkimai, bet ir malda. Greta praktinių paties balsavimo aspektų, į pirmą vietą iškeliamas klusnumas Viešpačiui, įsiklausymas į Šventosios Dvasios balsą, maldavimas, kad ji suteiktų savo šviesos. Dėl to ir konklavos eigą nustato ne juridinis dokumentas, bet liturginė knyga – Ordo Rituum Conclavis – konklavos apeigynas.

Ką šis apeigynas sako apie paskutines konklavos akimirkas, nuo popiežiaus išrinkimo iki jo pirmojo pasirodymo?

Dviejų trečdalių balsų dauguma išrinkus naują popiežių, kardinolų kolegijos dekanas, o šiuo atveju pirmasis kardinolas vyskupas, klausia išrinktojo ar jis priima išrinkimą. Po sutikimo klausiama kokiu vardu naujas popiežius nori būti vadinamas. Iškart po to ceremonijų meistras surašo protokolą, kuriame pažymėta, kad išrinktasis sutiko eiti Petro Įpėdinio tarnystę ir kokį vardą pasirinko.

Naujasis popiežius Siksto koplyčios zakristijoje apsirengia baltais popiežiškaisiais drabužiais ir grįžęs į koplyčios vidų atsisėda soste. Jį pasveikina kardinolas dekanas, arba kaip šiuo atveju – pirmasis kardinolas vyskupas Giovanni Battista Re. Pirmasis kardinolas diakonas perskaito Evangeliją apie Kristaus Petrui suteiktą tarnystę. Po to kardinolai, pagal pirmumo tvarką, tai yra nuo ilgiausią kardinolystės stažą turinčio kardinolo vyskupo iki vėliausiai paskirto kardinolo diakono, kiekvienas prieina prie naujo popiežiaus, jam nusilenkia ir pažada klusnumą. Paskutinis konklavos momentas Siksto koplyčios viduje yra visų kartu giedamas himnas „Te Deum“.

Po to, pirmasis kardinolas diakonas, dar vadinamas protodiakonu (šiuo atveju tai kard. Jean-Louis Tauran), išeina į šv. Petro bazilikos centrinį balkoną ir ištaria visų laukiamus žodžius: „habemus Papam“ ir praneša kas išrinktas naujuoju Petro Įpėdiniu.

Iškart po to pasirodo ir naujasis popiežius, lydimas kardinolų, pasveikina tikinčiuosius Šv. Petro aikštėje ir visame pasaulyje ir suteikia pirmą apaštališkąjį palaiminimą. Tai palaiminimas „Urbi et orbi“, toks pat kaip Velykų ir Kalėdų proga. Jį priimantieji gali pelnyti visuotinius atlaidus įprastine Bažnyčios nustatyta tvarka, tai yra atlikę išpažintį ir būdami nenusidėję sunkia nuodėme, priimdami Šventąją Komuniją ir melsdamiesi už popiežių. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.