2013-03-13 16:05:18

Apaštališkųjų rūmų Pauliaus koplyčia


Greta Siksto koplyčios, jau prieš kelis šimtmečius tapusios popiežių rinkimo vieta, plačiai žinomos taip pat ir dėl to, kad ji prijungta prie Vatikano muziejų ir kasmet aplankoma kelių milijonų žmonių, šiomis dienomis ne kartą buvo kalbama ir apie kitą, turistam neprieinamą, dėlto ir mažiau žinomą – Apaštališkųjų rūmų Pauliaus koplyčią. Šioje koplyčioje antradienį po pietų prasidėjo konklavos apeigos. Iš čia kardinolai rinkėjai iškilminga procesija pajudėjo link Siksto koplyčios. Pauliaus koplyčioje kardinolai aukojo Mišias trečiadienio rytą.

Vardą šiai koplyčiai davė ne tautų apaštalas šv. Paulius, kaip kartais ne visai teisingai manoma, bet popiežius Paulius III, kurio valia ši koplyčia buvo pastatyta. Panašiai kaip ir Siksto koplyčiai vardą davė ne šv. Sikstas, bet popiežius Sikstas IV.

Pauliaus koplyčia yra toje senųjų Apaštališkųjų rūmų dalyje, kuri iš dešinės pusės susiliečia su šv. Petro bazilika. Prie pat šios koplyčios yra ir garsioji Siksto koplyčia. Abi koplyčias skiria didelė vad. Karališkoji salė. Per šią salę iš vienos koplyčios į kitą antradienį lėtai ėjo kardinolų procesija.

Pauliaus koplyčia buvo pastatyta 1537-1540 metais. Ją sukūrė garsus to meto architektas Antonio da Sangallo jaunesnysis. Nuo 1542 iki 1550 m. jau septyniasdešimtmetis Mikelandželas sukūrė dvi freskas – vaizduojančias šv. Pauliaus atsivertimą ir šv. Petro nukryžiavimą. Šios dvi freskos buvo vieni paskutinių jau garbingo amžiaus sulaukusio menininko atlikti stambesni darbai. Prieš dešimtį metų buvo pradėtas Pauliaus koplyčios restauravimas. Baigtą restauruoti koplyčią 2009 m. liepos mėnesį inauguravo popiežius Benediktas XVI.

Dėl kontrasto su gretimai esančia Siksto koplyčia, Pauliaus koplyčia vadinama mažąja - „sacellum parvum“. Nuo pat pradžių iki dabar ji yra privati popiežius koplyčia. O tokiomis ypatingomis progomis kaip naujo popiežiaus rinkimai, joje prieš balsavimą meldžiasi kardinolai, o išrinktas popiežius čia trumpai valandėlei atsiklaupia prie Švenčiausiojo Sakrameto prieš pirmą savo viešą pasirodymą tikintiesiems. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.