2013-03-13 16:35:42

Antradienio vakarą ir trečiadienį tūkstančiai žmonių laukė Šv. Petro aikštėje


Trečiadienį vėl buvo surengta spaudos konferencija, kurios metu apie konklavos eigą kalbėjo ir į šia proga Vatikane akredituotų žurnalistų klausimus atsakė Šventojo Sosto spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ.

Jis visų pirma atkreipė į labai didelį tikinčiųjų aktyvumą, į tūkstančius žmonių, kurie jau antradienio vakarą ir trečiadienį nuo pat ryto užplūdo Šv. Petro aikštę. Tai liudija apie tikrai nepaprastą dėmesingumą ir didelę pagarbą šiomis dienomis vykstantiems Bažnyčios gyvenimui tokiems svarbiems dalykams. T. Lombardi prisiminė, jog ir prieš aštuonerius metus, kai buvo išrinktas Benediktas XVI, daugybė žmonių iš viso Romos miesto skubėjo į Šv. Petro aikštę pamatyti pirmą pasirodysiančio popiežius. Toks didelis susidomėjimas darė nemenką įspūdį. Tačiau, pasak t. Lombardi, šiomis dienomis jis mato dar didesnį susidomėjimą. Jau prieš mėnesį kaip buvo paskelbta apie Benedikto XVI pasitraukimą, tikintieji žmonės reagavo nepaprasta simpatija popiežiui. Dabar parodytas dėmesys naujo popiežius rinkimams pralenkia bet kokias prognozes. Tikrai niekas nemanė, kad tiek daug žmonių susirinks jau pirmą konklavos vakarą ir kad tokia didžiulė mina budės laukdama naujo popiežiaus išrinkimo.

Spaudos salės direktorius taip pat reagavo į pasigirdusius samprotavimus, jog faktas, kad per tris pirmus balsavimus popiežius dar neišrinktas esą bylojąs apie kardinolų rinkėjų susiskaldymą. T. Lombardi, sakė, kad tokiems samprotavimams nėra pagrindo. Visos pastarojo šimtmečio konklavos buvo gana trumpos, tai yra dažniausiai nesiekė dešimties balsavimų. Per tris balsavimus buvo išrinktas tik vienas šio laikotarpio popiežius – Pijus XII 1939 m.

Daugeliui buvo įdomu susižinoti kokiu būdu pagaminti tie dūmai, kurie jau pirmą konklavos vakarą daugelį nustebino tirštumu ir sodrumu. Spaudos konferencijoje dar kartą paaiškinta, kad Siksto koplyčioje buvo įrengtos dvi krosnelės, prijungtos prie to paties metalinio vamzdžio, išvesto virš koplyčios stogo. Viena krosnelė skirta deginti balsavimo biuleteniams, kitoje įrengtas elektroninis dūmų gaminimo įrenginys. Dūmai gaminami kaitinant cheminių medžiagų mišinį. Juodiesiems dūmams naudojamas kalio perchlorato, antraceno alyvos ir sieros mišinys; baltiesiems – kalio chlorato, laktozės ir sakų.

Kaip ir kitose šiomis dienomis vykusiose spaudos konferencijose, buvo klausiama, kada bus aukojamos naujo popiežiaus pontifikato inauguracijos Mišios. T. Lombardi atsakė, kad dar neįmanoma šios datos žinoti, tačiau į klausimą ar Maišios galėtų būti aukojamos kovo 19-ąją, šv. Juozapo šventės dieną, buvo atsakyta, kad ta data galėtų būti tinkama.

Spaudos konferencijoje buvo taip pat klausiama apie popiežių Benediktą XVI. Popiežiaus emerito sekretorius vysk. Georg Gaenswein prašo visus informuoti, kad Šventasis Tėvas su dideliu dėmesiu seka naujienas Vatikane ir meldžiasi už Bažnyčią. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.