2013-03-11 18:37:09

Popiežiaus rinkimai yra visos Bažnyčios reikalas


Naują popiežių išrinks kardinolai, vadovaudamiesi per amžius atsiradusiomis procedūromis ir taisyklėmis, kupinomis išminties, taip pat kritiškai ir laisvai analizuodami dabartinį Bažnyčios gyvenimą ir kandidatų į popiežiaus vietą programas, pagrindinius iššūkius ir sunkumus, kurie nebūtinai sutampa su tais, kurie iškelti žiniasklaidos ar išpūsti kai kurių pasaulio jėgų.

Tačiau popiežiaus rinkimai nėra tik kardinolų, bet visos tikinčiųjų bendruomenės reikalas, nes kaip rašoma katalikų Bažnyčios katekizme, “Popiežius, Romos vyskupas ir šv. Petro įpėdinis, „yra nuolatinis ir regimas tiek vyskupų, tiek daugybės tikinčiųjų vienybės pradmuo ir pagrindas“.

Popiežiaus išrinkimas yra reikalas Dievo, kuris savo išganymo kelią pasiūlė per Bažnyčią, per bendradarbiavimą su žmonėmis. Šiame bendradarbiavime popiežiui tenka ypač didelė atsakomybė. Ne atsitiktinai ne vienas kardinolas žurnalistams, prieš prasidedant konklavai, pakartojo, kad pagrindinis „rinkėjas“ yra Šventoji Dvasia. Pats Benediktas XVI paskutiniame susitikime su kardinolais vasario 28 dieną ragino juos būti paklusniais Šventosios Dvasios veikimui popiežiaus rinkimuose.

JAV kardinolas Timothy Dolan, linksmai ir netiesiogiai replikuodamas į begalinius spėliojimus apie pagrindinių konklavos kandidatų vardus, užsiminė, kad dažniausiai minimas vardas yra tas pats – Viešpaties.

Konklava prasidės šventosiomis Mišiomis „pro eligendo Pontifice – už renkamą Popiežių“: tai dar viena proga parodyti kieno yra pirmumas popiežiaus rinkimuose, maldoje prašyti įžvalgos dėlto, kuris gali prisiimti visos Bažnyčios vadovo naštą.

Kaip pažymi italų vienuolis, Bažnyčios gyvenimo atidus stebėtojas Enzo Bianchi, dabar yra laikas visiems katalikams labiau įsisąmoninti ir suprasti popiežiaus tarnystę, reikšmę.

Malda nėra rezervuota kardinolams, ji nepriklauso nuo laiko ir erdvės aplinkybių, ir yra prieinama kiekvienam. Kaip šį sekmadienį, aukodamas Mišias savo titulinėje Romos parapijoje, ragino Vienos arkivyskupas Christoph Schönborn O.P., „melskitės ne tik jūs, bet tegu meldžiasi ir jūsų vaikai už konklavą, jų balso Dievas ypač klausys“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.