2013-03-11 18:37:56

Kas gali būti renkamas popiežiumi?


Nėra konkrečios teisinės normos, nurodančios kas gali būti renkamas popiežiumi. Nei kanonų teisės kodeksas, nei kiti juridinę saistomąją galią turintys Bažnyčios dokumentai tiesiogiai nenurodo kokios sąlygos keliamas kandidatui į Petro Įpėdinius. Vis dėlto, tai nereiškia, kad šis, toks svarbus dalykas, būtų visiškai neapibrėžtas.

Kas gali būti renkamas popiežiumi netiesiogiai paaiškina Kanonų teisės kodeksas. 332 kan. § 1 sakoma: „Pilnutinę ir aukščiausią galią Bažnyčioje Romos Popiežius įgyja teisėtu jo paties priimtu išrinkimu kartu su vyskupo konsekracija. Todėl popiežiumi išrinktas asmuo, kuris yra paženklintas vyskupystės žyme, šią galią įgyja nuo priėmimo momento. Jei išrinktasis neturėtų vyskupystės žymės, nedelsiant turi būti pašventintas vyskupu“. Taip pat ir Popiežiaus rinkimų tvarką nustatančioje apaštališkojoje konstitucijoje „Universi dominici gregis“ (nr. 88 ir 89) pabrėžiama, kad jei popiežiumi būtų išrinktas vyskupo šventimų neturintis asmuo, jis nedelsiant turi būti konsekruotas vyskupu.

Remiantis šiuo reikalavimu, daroma išvada, kad kandidatas į popiežius privalėtų turėti bent kunigo šventimus, o kunigystės šventimams gauti savo ruožtu keliama sąlyga, kad kandidatas būtų pakrikštytas nevedęs vyras.

Kanonų teisės kodeksas mini vyskupams keliamus bendrus reikalavimus. Vyskupas turi išsiskirti tvirtu tikėjimu, dora, pamaldumu, uolumu dėl sielų, išmintimi, protingumu bei žmogiškomis dorybėmis ir turėti visas kitas savybes, reikalingas savo tarnystei. Taip pat reikalaujama, kad kandidatas į vyskupus turėtų gerą reputaciją; būtų bent 35 metų amžiaus; turėtų bent 5 metų kunigystės stažą; būtų įgijęs Šventojo Rašto, teologijos arba kanonų teisės daktaro arba bent licenciato laipsnį.

Žinoma, tai tik teoriniai svarstymai, nes, pagal seną ir gerai konsoliduotą tradiciją, kardinolai popiežiumi renka vieną iš Kardinolų kolegijos narių. Paskutinis pasaulietis išrinktas popiežiumi buvo Leonas VIII ir tai įvyko prieš daugiau kaip tūkstantį metų – 963-aisiais. Kardinolas neturintis vyskupo šventimų paskutinį kartą išrinktas prieš beveik du šimtmečius - popiežius Grigalius XVI 1831 m. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.