2013-03-06 15:26:31

Popiežius emeritas labai nuoširdžiai priėmė kardinolų telegramą


Popiežius emeritas Benediktas XVI didžiai įvertino kardinolų telegramą. Jis, būdamas ypatingai jautrios dvasios žmogus, didžiai įvertino kardinolų labai paprastą, tačiau spontanišką ir tikrą artumo, dalyvavimo, pagarbos ir padėkos gestą, - pareiškė trečiadienio rytą radijui „Anch’io“ t. Federico Lombardi, Šventojo Sosto spaudos salės direktorius.

Telegramoje Kardinolų kolegija dėkojo jau iš pareigų pasitraukusiam Popiežiui emeritui už jo tarnystės Bažnyčiai ir pasauliui šviesų pavyzdį. Kardinolų padėkos telegramoje atsispindi visos Bažnyčios dėkingumas Benediktui XVI už jo nenuilstamą darbą Viešpaties vynuogyne.

Pasak t. Lombardi, kardinolų telegramos žinia yra labai paprasta ir trumpa, tačiau liudija apie Popiežiaus emerito dvasinę bendrystę, kuri tęsiasi Bažnyčioje, visų tikinčiųjų, bet ypač kardinolų mintyse ir jausmuose. Spaudos salės direktorius pridūrė, jog dauguma šių kardinolų, kurie rinks Benedikto XVI įpėdinį, buvo būtent jo paskirti kardinolais, jie iš jo gavo šį uždavinį, kad atliktų Bažnyčiai svarbią tarnystę. Popiežius emeritas tikrai labai nuoširdžiai priėmė kardinolų telegramą, - sakė t. Lombardi. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.