2013-03-05 17:09:31

XXIV Kurs Penitencjarii Apostolskiej dla Spowiedników


Ponad 500 kapłanów i diakonów różnych narodowości uczestniczy w kursie dla spowiedników, zorganizowanym już po raz 24. w Rzymie przez Penitencjarię Apostolską. Te swoiste warsztaty, odbywające się co roku w Wielkim Poście, mają pomóc spowiednikom i tym, którzy przygotowują się do tej posługi, w jej pełnieniu – mówi jeden z organizatorów kursu, regens Penitencjarii Apostolskiej ks. Krzysztof Nykiel:

„Na spotkaniu zostaną poruszone tematy z teologii moralnej, etyki, prawa kanonicznego oraz w tym zakresie, który dotyczy Sakramentu Pokuty. Będą to również kwestie dotyczące procedur Penitencjarii Apostolskiej w konkretnych przypadkach, czyli kiedy i jak odwoływać się do Penitencjarii Apostolskiej. Dlatego też w każdym dniu kursu wiele miejsca poświęcamy na dyskusje panelowe, gdzie jest miejsce na pytania i odpowiedzi. Penitencjarii zależy, aby Sakrament Pokuty był należycie celebrowany, aby nie było nadużyć w żadnej mierze, żeby uwrażliwić kapłanów, a zwłaszcza diakonów, że w Sakramencie Pokuty dochodzi do niezwykłego, wyjątkowego spotkania człowieka z Bogiem, który sprawia, że przywrócona mu zostaje na nowo godność dziecka Bożego”.

ac/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.