2013-03-05 17:12:06

Kolejny tom „Opera omnia” Ratzingera w Polsce


„Kościół – znak wśród narodów”. Pod takim tytułem ukazał się ósmy tom polskiego wydania „Opera omnia” Josepha Ratzingera. Zebrane pisma eklezjologiczne emerytowanego Papieża zaprezentowano dziś na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Redaktor polskiego wydania „Dzieł” ks. prof. Krzysztof Góźdź z Instytutu Teologii Dogmatycznej KUL podkreśla, że zawarte w tomie pisma to „wspaniała posoborowa eklezjologia i trzeba powiedzieć, że wbrew niektórym opiniom jest ona na wskroś wierna Vaticanum II”. Ósmy tom ukazuje się jako trzeci z 16-tomowej całości. Składa się z dwóch woluminów, z których pierwszy ma charakter ściśle eklezjologiczny, a drugi traktuje o Kościele w kontekście ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego.

„Teksty Josepha Ratzingera o Kościele to kolejny przykład jego mistrzostwa językowego” – dodaje prof. Marzena Górecka, germanistka, współredaktor polskiej edycji odpowiedzialna za stronę filologiczną. Tłumaczem tomu o Kościele jest o. dr Wiesław Szymona OP.

W odczytanym liście abp. Gerharda Ludwiga Müllera uczestnicy prezentacji usłyszeli życzenie, aby wydanie kolejnych tomów „Dzieł” pomagało stawać się – jak to Benedykt XVI umieścił w swoim zawołaniu – „współpracownikami Prawdy”, którą jest sam Chrystus. Abp Müller, redaktor oryginalnego wydania niemieckiego, mianowany przez Papieża Benedykta prefektem Kongregacji Nauki Wiary, ponowił swoje wyrazy uznania dla podjętego przez KUL doniosłego przedsięwzięcia.

Eklezjologię Josepha Ratzingera – Benedykta XVI komentują wykłady międzynarodowego sympozjum, zatytułowanego „Dlaczego jeszcze jestem w Kościele?”. Idąc za układem treściowym opublikowanych pism prelegenci odpowiadali na to pytanie, odsłaniając kolejne aspekty Kościoła jako znaku wśród narodów: braterską miłość, wiarę, zbawienie, komunię, jedność i chrześcijańską odnowę. W sympozjum biorą udział m.in. o. prof. Stephan Horn SDS (niegdyś asystent uniwersytecki J. Ratzingera, a obecnie niejako rzecznik kręgu jego uczniów), dr Christian Schaller (wicedyrektor Instytutu Papieża Benedykta XVI w Regensburgu) oraz bp prof. Andrzej Czaja (ordynariusz opolski) i ks. prof. Jerzy Szymik (członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej).

„Spośród kilku krajów europejskich, w których podjęto się wydawania dzieł zebranych Josepha Ratzingera, Polska jest na drugim za Niemcami miejscu, jeśli chodzi o zaawansowanie prac edytorskich” – poinformował ks. Góźdź. Jako kolejny ukaże się t. 10, dotyczący Zmartwychwstania.

K. Hudzik, Lublin
All the contents on this site are copyrighted ©.