2013-03-03 13:05:13

Sekmadienis be popiežiaus vadovautos vidudienio maldos


Šis trečiasis Gavėnios sekmadienis neįprastas. Mišiose nebuvo minimas Petro Įpėdinio tarnystės vykdymo atsisakiusio popiežiaus Benedikto XVI vardas. Popiežius nepasirodė apaštališkųjų rūmų lange ir nevadovavo, kaip kone kiekvieną sekmadienį lig šiol, tradiciniam vidudienio maldos susitikimui. Dėl to šiandien mintimis grįžtame į trečiąjį Gavėnios sekmadienį prieš trejus metus. Tą dieną – 2010 m. kovo 7-ąją, Mišiose buvo skaitoma ta pati kaip šį sekmadienį Evangelijos pagal Luką ištrauka, kaip ir kiti skaitiniai, kuriuos Benediktas XVI komentavo ir tradiciniame trumpame sekmadienio vidudienio susitikime su į Šv. Petro aikštę susirinkusiais maldininkais.

„Trečiojo Gavėnios sekmadienio liturgija kalba apie atsivertimą. Pirmasis skaitinys iš Išėjimo knygos pasakoja apie Mozę, kuris ganydamas bandą išvydo degantį, bet nesudegantį krūmą. Prisiartinęs pažiūrėti nepaprasto reginio, jis išgirdo balsą, raginantį nusiauti sandalus, nusižeminimu ir savo menkumo išpažinimu pagerbti Dievo šventumą. Taip pat ir mums, - sakė popiežius prieš trejus metus, - Dievas apsireiškia įvairiomis progomis ir įvairiais būdais, tačiau jo buvimą mes sugebame atpažinti tik tuomet, kai nusižeminę suprantame mūsų nesavarankiškumą. Tai sako ir apaštalas Paulius antrajame Mišių skaitinyje įspėdamas prieš išdidumą. Evangelijoje Jėzus, klausiamas apie dvi to meto nelaimes, įspėja prieš lengvabūdišką požiūrį į Dievo valią. Šventyklos viduje Piloto įsakymu buvo nužudyti keli galilėjiečiai. Keliolika žmonių žuvo sugriuvus bokštui prie miesto vartų. Labai lengva pasidaryti išvadą, kad tai buvo Dievo bausmė. Tačiau Jėzus parodo tikrą Dievo veidą. Dievas yra geras ir niekam nelinki blogo. Jėzus ragina į kasdieniame pasaulio gyvenime pasitaikančias nelaimes žiūrėti iš atsivertimo perspektyvos. Nelaimės neturi kurstyti mūsų smalsumo. Taip pat neturime ieškoti tikrų ar tariamų kaltųjų. Tokiomis progomis mes turime pamąstyti apie save pačius, turime pasiryžti keisti gyvenimą, atsisakyti iliuzijos, kad mes patys viską galime be Dievo; turime keisti gyvenimą ir iš nuodėmės kelio pasukti į kelią vedantį link Dievo.

Prašykime Mergelės Marijos pagalbos, kad ji lydėtų mus Gavėnios kelyje, kad stiprintų mūsų pasiryžimą išsižadėti blogio ir priimti Dievo valią mūsų gyvenime“, - kalbėjo popiežius Benediktas XVI prieš trejus metus, kaip šiandien, trečiąjį Gavėnios sekmadienį.

Tokių sekmadienio vidudienio susitikimų per visą Benedikto XVI pontifikatą, nuo 2005 m. balandžio 19 d. iki 2013 m. vasario 28 d. iš viso buvo 455. Juose dalyvavo daugiau kaip 10 mln. žmonių. Dar daugiau, žymiai daugiau žmonių Šventojo Tėvo žodžių klausėsi per televiziją ir kitas žiniasklaidos priemones. Paskutinis ir ko gero didžiausio dalyvių skaičiaus sulaukęs, didžiausią dėmesį patraukęs toks susitikimas įvyko prieš savaitę, vasario 24 d.

„Viešpats mane kviečia „kopti į kalną“, dar labiau atsidėti maldai ir meditacijai, - sakė popiežius Benediktas atsisveikindamas. Tačiau tai nereiškia, kad aš palieku Bažnyčią. Dievas šito nori iš manęs, kad galėčiau toliau jai tarnauti, su tuo pačiu pasiaukojimu ir ta pačia meile kaip lig šiol, bet kitu būdu, labiau atitinkančiu mano amžių ir mano jėgas“. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.