2013-03-02 17:50:58

Romos bazilikose meldžiamasi už artėjančią Konklavą ir jos dalyvius


Šv. Petro bazilikoje prieš vakarines šv. Mišias bus kalbama speciali malda už Romos Bažnyčios kardinolus, kurie dalyvaus Konklavoje. Tuo metu Popiežiaus vikaras Romos miestui, kardinolas Agostino Vallini paprašė vyskupijos tikinčiųjų bendruomeniškai ir privačiai melsti Šventąja Dvasią, kad apšviestų kardinolus, kuriems pavesta nelengva Popiežiaus rinkimų pareiga. Romos vyskupijos katedroje irgi bus ypatingai meldžiamasi už Popiežiaus rinkimus, o Konklavos dienomis bus aukojamos specialios Mišios už jų dalyvius. Be to, kardinolas A. Vallini paragino klebonus parapijose rengti katechezes apie Popiežiaus tarnystę.

Popiežiaus rinkimams į Romą atvažiuos ne visi kardinolai. Tie kardinolai, kuriems nereikia dalyvauti Konklavoje, jeigu yra vyresni nei aštuoniasdešimties metų, nėra įpareigoti atvykti į Romą. Tačiau visus juos, tokių šiuo metu yra 90 iš 207 kardinolų, Apaštališkoji konstitucija „Universi Dominici gregis“ ypatingai ragina vykstant Konklavai ne tik melstis už kardinolus elektorius, bet ir vadovauti tikinčiųjų bendruomenės maldoms visuose miestuose, nuolankiai ir karštai meldžiant Dievą, kad apšviestų kardinolų elektorių dvasią taip, kad sutartinai vykdydami jiems pavestą uždavinį galėtų greitai, vieningai ir vaisingai išrinkti naują popiežių.

Į Romą jau atvažiavo 66 kardinolai. Bažnyčios sostinėje gyvena dar kiti 75. Iki Konklavos pradžios turės atvažiuoti visi, kuriems priklauso pagal Popiežiaus rinkimų taisykles dalyvauti Konklavoje. Kardinolų elektorių kolegiją sudaro 117 kardinolų. Pagal nerašytą taisyklę, į Konklavą susirinkę kardinolai rinks Popiežių iš savo tarpo, tačiau niekas nekliudo rinkti ne iš savo tarpo ir ne būtinai kardinolą.

Europoje yra 61 elektorius ir 52 neelektoriai. Visame Amerikos žemyne – Šiaurės, Centro ir Pietų - yra 33 elektoriai ir 19 neelektorių. Azijoje ir Okeanijoje: 12 elektorių ir 12 neelektorių, Afrikoje – 11 elektorių ir 7 neelektoriai. Kardinolų kolegijoje šiuo metu yra 65 pasaulio kraštų atstovai. Konklavoje dalyvaus kardinolai iš 50 kraštų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.