2013-03-02 17:51:21

F. Lombardi SJ: Viltingas atsisveikinimas su Benediktu XVI


Paskutinės dvi Benedikto XVI pontifikato dienos tikriausiai liks giliai įsispaudusios daugelio žmonių atmintyje ir kartu taps svarbiu, nauju, neregėtu Bažnyčios istorijos etapu. Daugelis šiomis dienomis atrado šio popiežiaus žmoniškumą ir dvasingumą, kitiems tai buvo naujas jo nuolankumo ir gyvenimo tikėjimu patvirtinimas.

Jei popiežius Jonas Paulius II viso pasaulio akivaizdoje davė drąsų tikėjimo kančioje ir ligoje liudijimą, popiežius Benediktas XVI su nemažesne drąsa davė pavyzdį kaip susitaikyti su savo senatve ir kaip branginti atsakingas pareigas, kurios Dievo jam buvo suteiktos. Abu popiežiui mus moko, ne tik savo paskelbtais dokumentas ir žodžiais, bet pirmiausia savo gyvenimu ką reiškia kiekvieną dieną vykdyti Dievo valią, eiti savo pareigas taip, kad Dievas nori, taip ir sunkiausiais momentais.

Kaip aiškiai mums pasakė pats Benediktas XVI, popiežiaus tarnystės atsisakymas tai ne jos išsižadėjimas. Jis nepalieka nei jam skirtos misijos, nei tikinčiųjų, bet nuo dabar ją vykdys malda, neabejodamas, kad Dievas visą laiką vadovauja Bažnyčiai. Nuolankiai ir ramiai Benediktas XVI išpažino, jog jis stengėsi kiek galėjo tarnauti Bažnyčiai, Bažnyčiai, kuri priklauso ne jam, bet Dievui ir kurioje Dievo Dvasia nuolatos gyvena, veikia ir žadina tikinčiųjų sielas.

Šia prasme didžiausias popiežiaus Benedikto palikimas yra raginimas melstis ir būti atsakingiems. Melstis visų pirma už kardinolus, kuriems skirta pareiga išrinkti naują popiežių. Melstis už visą Bažnyčią, kuri šiandien mintimis ir jausmais palydi būsimo popiežiaus rinkėjus ir kuri lydės ir naują popiežių, kad jis skelbtų Evangeliją Bažnyčios ir pasaulio gerovei, kad padėtų visai tikinčiųjų bendruomenei ištikimai gyventi pagal Evangeliją. Joks popiežius pats vienas šito nesugebėtų. Reikalinga visų tikinčiųjų pagalba. Tai daryti pažadėjo ir „Popiežius emeritas“, savo paskutiniais viešai ištartais žodžiais sakydamas jog jis tarnaus Bažnyčiai širdimi, meile, malda, mąstymais, visomis savo vidinėmis jėgomis“. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.