2013-03-01 18:22:01

A szentszéki szóvivő sajtótájékoztatója az emeritus pápa első napjáról


P. Federico Lombardi pénteken délután 1 órakor a Szentszéki Sajtóteremben találkozott az újságírókkal. Először felidézte XVI. Benedek csütörtök délutáni tevékenységének utolsó mozzanatait.

Február 28-án, csütörtökön este 8 órakor az Apostoli Kamara – vagyis a kamerlengó és munkatársai – összegyűltek és pecséttel lezárták a pápai lakosztályt. A Vatikáni Televíziós Központ (CTV) készített erről egy négyperces összeállítást, amelyet kérésre a televíziók rendelkezésére bocsát. Tarcisio Bertone bíboros, kamerlengó szavait is felidézte: „Kedves testvéreim, a Sede Vacante kezdetén az Apostoli Kamara tagjaiként találkozunk. Üdvözöllek benneteket és köszönetet mondok jelenlétetekért és együttműködésetekért.” Külön köszöntötte a kamerlengó-helyettest. Egy imára hívott: „Ó, Isten, örök Pásztor, aki atyai gondoskodással kormányzod népedet, adj az egyháznak egy olyan pápát, akit elfogadsz.”

Az Apostoli Kamara vezetője, Tarcisio Bertone bíboros mellett jelen volt Pier Luigi Celata érsek, kamerlengó-helyettes és Giuseppe Sciacca püspök, az Apostoli Kamara általános uditora. Továbbá az eseményen részt vettek még az Apostoli Kamara Prelátusi Kollégiumának tagjai és a jegyző. Jelen volt még rangjánál fogva az államtitkár-helyettes, aki ebben az időszakban a Vatikáni Államtitkárság vezetője. Tarcisio Bertone bíboros már nem államtitkár, de betölti a kamerlengó szerepét. Az Apostoli Kamara irodái az Apostoli Palota Bronz-kapujától a Szent Damazusz udvarba vezető széles lépcső végén baloldalt találhatók. A Második Loggiáról a Harmadik Loggiára, vagyis a pápai lakosztályba vezető liftet is lepecsételték a lakosztály bejárata mellett.

P. Lombardi továbbá tájékoztatta az újságírókat, hogy a kamerlengó-helyettes március 1-jén, pénteken fél 1-kor a Lateráni Palotában szintén lepecsételte a pápai lakosztályt, amely abban az épületben található.

A Vatikáni Államtitkárság csütörtökön este nyolc óra egy perckor minden pápai képviseletre jegyzéket küldött, amelyben tájékoztat, hogy megkezdődött a Sede Vacante időszaka, és hogy a pápai képviseletek számára jelenleg a Bíborosi Kollégium dékánja és az államtitkár-helyettes jelenti a vonatkozási pontot.

Ezt követően a szentszéki szóvivő beszámolt a nyugalmazott pápa titkárával, Gaenswein érsekkel folytatott péntek délelőtti telefonbeszélgetéséről. Gaenswein érsek elmondta, hogy az emeritus pápa nagyon kipihent és jól aludt. A légkör nagyon szívélyes, nyugodt és békés. Csütörtökön este megnézték a különböző híradókat és nagyra értékelték a hívek részvételét és a délutáni intenzív érzelmekkel teli pillanatok megfelelő bemutatását. A pápa elismerte az információszolgáltatók jó munkáját. A hírközlők bele tudták élni magukat Isten népe szép, pozitív és mély érzéseibe. A vacsora és a híradó után a pápa szokásának megfelelően rövid sétát tett a Castel Gandolfo-i palotán belül, a Svájciak termeiben, amelyek a tóra néznek. Majd visszavonult imádkozni.

Pénteken reggel fél 8-kor a nyugalmazott pápa szentmisét mutatott be szokásának megfelelően, majd imádkozott és megreggelizett. Rövid pihenőt követően imával és elmélkedéssel töltötte a napot, áttekintve postáját, az üzeneteket, amelyeket kapott. Délután a kertekben sétált. Az emeritus pápa nagyon szereti a rózsafüzért imádkozni a kertekben télen délután 4 órakor, az ebéd és rövid pihenő után. A többi évszakban 4 órakor a breviáriumot imádkozza, majd később a rózsafüzért. Magával vitt különböző teológiai és spiritualitással foglalkozó, valamint történelmi témájú könyveket, amelyek ismerős témák számára. Ezek között van Urs von Balthasar: A teológia esztétikája c. kötete, amely első kiadásának egy példányát megjelenésekor megkapta.

Az elmúlt napokban a pápa esténként vacsora után zongorázott, amely a nyugalom és a lelki béke jele. Csütörtökön este erre nem került sor, de a következő napokban várhatóan újra a zongora elé ül. A pápa zenei felvételeket is magával vitt a Castel Gandolfo-i Apostoli Palotába, mert amikor nem zongorázik, akkor zenét hallgat.

A konklávé időpontjának meghatározásával kapcsolatban P. Lombardi elmondta, hogy nem várható sem az első, sem a második kongregáció után ilyen döntés. A jövő hét folyamán születik majd meg az időpont a Bíborosi Kollégium határozata eredményeként.

Az újságírók kérdéseire válaszolva a szentszéki szóvivő elmondta, hogy Castel Gandolfo-ban XVI. Benedek a pápai lakosztályban lakik. Ezért ezt a palotát nem pecsételi le a kamerlengó-helyettes a Sede Vacante idejére.

A Pápai Villák személyzetének néhány képviselőjével már találkozott Castel Gandolfo-ba érkezésekor a pápa. A következő napokban találkozik a többi személlyel is, akik ott teljesítenek szolgálatot.

Arra a kérdésre vonatkozóan, hogy a 2005-ös konklávéhoz képest újdonságot jelent-e a bíborosok délutáni kongregációs ülése, P. Lombardi elmondta, hogy a délelőtt a protokoláris kérdések áttekintésével telik majd el. A bíboros dékán tudatában van, hogy a Bíborosi Kollégium dönt majd a továbbiakban a következő kongregációk ritmusáról. 2005-ben más helyzet volt, mert meghalt a pápa, tehát az első kongregációk egybeestek a gyász időszakával.

A választó bíborosok ebben az időszakban nem költözhetnek még be a vatikáni Szent Márta Házba, amely egyelőre előkészítés alatt áll. Majd a kongregációk során kisorsolják a szobák számát a bíborosok között. A konklávé vigíliáján foglalhatják majd el a választó bíborosok szállásukat az épületben.

A nyugalmazott pápa gyűrűjét illető kérdésre P. Lombardi közvetítette a Gaenswein érsektől kapott információt, miszerint a pápának számos gyűrűje van, amelyeket még püspöki és bíborosi szolgálata idején kapott. Ezek egyikét használja majd.

A Bíborosi Kollégium dékánja és a kamerlengó szerepére vonatkozóan a szentszéki szóvivő úgy tájékoztatott, hogy ezek feladatkörét az Universi Dominici gregis k. apostoli konstitúció határozza meg. A dékán elnököl és koordinálja az általános kongregációk menetét és mutatja be a pro eligendo pontefice szentmisét. Amikor a Bíborosi Kollégium cselekszik és dönt, akkor a dékán a kompetens személy. A kamerlengó más funkciót tölt be, amelyek logisztikai és adminisztratív kérdésekre vonatkoznak. Pl. a pecsét, a konklávé titkosságának biztosítása, a konklávé jegyzőkönyveinek elkészítése. A kamerlengónak sokkal több feladata van, amikor meghal a pápa, mint a jelenlegi esetben.

A Sede Vacante idején hol van a hatalom székhelye? A kérdésre válaszolva P. Lombardi ismét utalt az apostoli konstitúcióban megfogalmazottakra és kiemelte, hogy az alapvető hatalom a Bíborosi Kollégium kezében nyugszik, amely felügyeli és amely felelős az egyház kormányzásáért a mindennapi ügyek és a sürgős dolgok terén a Sede Vacante idején. A többi feladat az új pápára vár. A dékánnak nincs autonóm hatalma a Bíborosi Kollégiumtól függetlenül.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.