2013-02-28 18:05:16

Preminuo kardinal Jean Honoré


Jutros je u devedeset drugoj godini života preminuo francuski kardinal Jean Honoré, bivši nadbiskup Toursa. U svojoj je poruci papa Benedikt XVI. očitovao duboku bol zbog nestanka pastira – kako je rekao – koji je s predanjem služio Crkvi, a podsjetio je na njegovu želju da naviješta evanđelje cijelom svijetu i njegov napor u uređivanju Katekizma Katoličke crkve.
Kardinal je rođen 13. kolovoza 1920. godine. Nakon teoloških studija, za svećenika je zaređen 29. lipnja 1943. godine. Na bogosloviji je predavao dogmatiku, a posebno je zaslužan za oživljavanje pastoralne katehetike te uključivanje laika u prenošenje vjere. Papa Pavao VI. ga je 1957. godine imenova biskupom, a 1981. godine imenovan je nadbiskupom Toursa. Papa Ivan Pavao II. ga 22. srpnja 1997. godine uvrstio u kardinalski zbor. Preminućem kardinala Honoréa, Kardinalski zbor sada ima 207 članova, od kojih 117 kardinala izbornika.
All the contents on this site are copyrighted ©.