2013-02-28 16:06:14

Benediktas XVI atsisveikino su kardinolais


Pakutinę savo pontifikato dieną popiežius Benediktas XVI susitiko su Kardinolų kolegija. Ketvirtadienį priešpiet vykusiame atsisveikinime dalyvavo 144 kardinolai, tai yra maždaug trys ketvirtadaliai visų kardinolų kolegijos narių. Su popiežiumi atsisveikino ir Vilniaus arkivyskupas kard. Audrys Juozas Bačkis. Kartu su kardinolais susitikime dalyvavo ir arkivyskupai bei vyskupai, vadovaujantys Romos Kurijos institucijoms.

Pradžioje visų vardu trumpą padėkos ir atsveikinimo žodį tarė Kardinolų kolegijos dekanas kard. Angelo Sodano.

„2005 m. balandžio 19 d. Jūs įsijungėte į ilgą grandinę apaštalo Petro įpėdinių ir šiandien, 2013 m. vasario 28 d., Jūs mus paliekate, belaukiant, kad Petro laivo vairas būtų perduotas į kitas rankas. Bus tęsiama ta apaštališkosios įpėdinystės seka, kurią Viešpats pažadėjo savo Bažnyčiai, iki tos dienos kai visoje žemėje pasigirs Apokalipsės Angelo balsas, skelbiantis: „Laiko daugiau nebėra... baigta Dievo paslaptis“ (Apr 10,6-7). Taip baigsis Bažnyčios istorija, kartu su pasaulio istorija, ir prasidės naujas dangus ir nauja žemė“.

„Šventasis Tėve, - kalbėjo kardinolas Sodano, - stengėmės su didžia meile lydėti Jus tarnystės kelyje, išgyvendami tą pačią patirtį, kurią išgyveno Emauso mokiniai, kurie ilgą kelią ėję kartu su Jėzumi, vėliau sakė vienas kitam: „Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo?“ (Lk 24,32). Taip, Šventasis Tėve, keliaujant su Jumis per pastaruosius aštuonerius metus mūsų širdys buvo užsidegusios. Šiandien norime Jums dar kartą išreikšti visą mūsų dėkingumą. Ir visi kartu mes jums tariame, kaip įprasta Jūsų gimtojoje šalyje: „Vergelt's Gott“ – Dievas Jums teatlygina!“

Popiežius atsakė ex promptu, nebuvo iš anksto pasirašęs kalbos teksto. Padėkojęs kardinolui už nuoširdžius žodžius, Benediktas XVI dar kartą visiems kardinolams dėkojo už artumą ir patarimus, kurie jam buvo laibai svarbi parama per visą pontifikatą. Toliau savo kalboje popiežius pacitavo jam brangius Romano Guardini žodžius: „Bažnyčia nėra sugalvota institucija, suplanuota prie stalo, bet gyva tikrovė. Ji gyvena vis kintančiame laike, ji keičiasi kaip kiekviena gyva būtybė, bet jos esmė lieka vis ta pati. Jos širdis yra Kristus“. Bažnyčios dėka įsikūnijo slėpinys visą laiką yra aktualus. Kristus keliauja su mumis visais laikai ir visur. Būkime vieningi, broliai, šiame slėpinyje, - kalbėjo Benediktas XVI, - būkime vieningi maldoje, ypač kasdieninėje Eucharistijoje ir šitaip tarnaukime Bažnyčiai ir visai žmonijai. Tai džiaugsmas, kurio niekas iš mūsų negali atimti.

Prieš atsisveikindamas su kiekvienu iš jūsų asmeniškai, trokštu jums pasakyti, kad ypatingai vienysiuos su jumis maldoje artimiausiomis dienomis, kad būtumėte visiškai klusnūs Šventajai Dvasiai rinkdami naują popiežių, kad Viešpats jums nurodytą tą, kurio jis nori. Naujasis popiežius yra tarp jūsų, tarp Kardinolų kolegijos narių. Jam jau dabar aš pažadu besąlygišką pagarbą ir klusnumą, - sakė Benediktas XVI. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.