2013-02-28 17:26:39

A kínai papság és hívek levele a pápához: köszönjük, hogy könnyített a keresztünkön


XVI. Benedek pápasága végére Kínából is érkezett egy levél a helyi papság és hívek részéről. A pápa nagyra értékelte a gesztust. Az üzenetben köszönetet mondanak a párbeszéd előmozdítása érdekében tett erőfeszítéseiért és az állandó támogatásért és figyelemért, amelyet a kínai egyháznak szentelt.

A kínai püspökök, papok, szerzetesek és világi hívek megható szavakkal fordulnak a pápához, miután eljutott hozzájuk a hír, hogy lemond péteri szolgálatáról. Ez azonnal XVI. Benedek irányukba kifejezett szeretetére emlékeztette őket. A Szentatya előmozdította a párbeszédet és enyhítette az általuk hordozott keresztet. Kifejezte aggodalmát a kínai hívekért, mindig megáldva az országot. A köszönet szavai visszhangzanak levelükből a Hold-újév, a 2008-as Olimpiai Játékok alkalmából, továbbá Karácsonyra, a kínai misekönyv kiadására, az új politikai vezetőknek küldött üzeneteiért. Külön kiemelik XVI. Benedek levelét, amelyet a kínai papsághoz és a hívekhez intézett pápává választása után nem sokkal. Nem hiányoznak a köszönő szavak a pápa konkrét támogatásáért, amelyek a karitatív szervezetek által végzett munkán keresztül jutottak el hozzájuk a természeti katasztrófák idején. Nemcsak a Szentatya imáiról tesznek említést, amelyeket az áldozatokért mondott, hanem felhívásairól is, amelyeket más országokhoz intézett, hogy nyújtsanak segítséget Kínának.

Emellett köszönetet mondanak a pápa egyetemes elkötelezettségért az emberi méltóság megóvása, az igazság követése, a hit értékeinek védelme és az új evangelizáció érdekében. A független és nyitott viszonyulása a hatalomhoz, a méltósághoz és a ranghoz, valamint a különböző kihívásokra adott erős és következetes válaszai mindenki tiszteletét kivívták és megindították az egész világot.

Végül a kínai papság és hívek bocsánatot kér a Szentatyától minden esetleges hiányosságért és gyengeségért, továbbá a konfliktusokért és a nehézségekért, valamint a csalódásokért, amelyekre a pápa mindig atyai szeretettel, együttérzéssel és figyelmességgel válaszolt. A kínai papság és hívek imáikról és kölcsönös szeretetükről biztosítják XVI. Benedeket.

(sv)
All the contents on this site are copyrighted ©.