2013-02-26 18:53:32

Sirijos krikščionių bendruomenės šauksmas į pasaulio sąžinę


Antiochijos katalikų melkitų patriarchas Grigalius III Lahamas, kurio sostas Damaske, paprašė sustabdyti ginklų gabenimą į Siriją. Patriarchas pareiškimą paskelbė per katalikišką žinių agentūrą „Fides“ po galingų sprogimų viename Damasko kvartale. Patriarcho pareiškime primenama, kad per tris sprogimus Sirijos sostinės Mazraa kvartale žuvo 53 žmonės, buvo sužeista 235 žmonės ir padaryta didžiulių materialinių nuostolių, taip pat nukentėjo ligoninė ir mokykla.

Mes prašome tarptautinės bendruomenės ir pačių svarbiausių kraštų paremti Sirijoje dialogą, kad būtų galima konfliktą išspręsti taikingai. Mūsų prašymas, - pažymėjo pareiškime patriarchas Grigalius III Lahamas, - kyla iš giliausios širdies, tai mūsų šauksmas į viso pasaulio sąžinę, į valstybių vadovus, ypač arabų kraštų ir pasaulinių organizacijų lyderius bei į krikščioniško pasaulio episkopatus. Niekas neturi teisės išsiginti ir paneigti savo atsakomybę dėl Sirijoje vykdomų žudynių, sprogdinimų ir smurto veiksmų, kaip ir dėl neapykantos ir pykčio tarp pačių sirų.

Antiochijos katalikų melkitų patriarchas Grigalius III Lahamas pareiškime įsakmiai kreipėsi į Rusijos Federacijos ir Jungtinių Valstijų atstovus prašydamas, kad jų vyriausybės toliau remtų pastangas taikingai išspręsti konfliktą.

Antradienį Libano maronitų patriarchas kardinolas Bechara Boutros Rai atvyko į Maskvą Rusijos ortodoksų Bažnyčios kvietimu. Apaštališkasis nuncijus Rusijoje arkivyskupas Ivan Jurkovič pažymėjo, kad Libano patriarchas su ortodoksų ir katalikų bendruomenių vadovais bei Rusijos valdžios pareigūnais Maskvoje iki kovo 1 dienos aptars Artimųjų rytų krikščionių bendruomenių situaciją nesibaigiančio Sirijos konflikto šviesoje. Maronitų patriarchas kardinolas Rai iš Maskvos atvyks tiesiai į Romą dalyvauti būsimoje naujojo popiežiaus rinkimų konklavoje. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.