2013-02-26 16:17:29

Kardinal O'Brien kommer inte att delta i konklaven


(26.02.2013)Den 18 februari accepterade påven kardinal Keith Michael Patrick O'Brien:s avgång på grund av uppnådd pensionsålder från ledningen av ärkestiftet St Andrews och Edinburgh i Skottland. Kardinalen meddelade i en kommuniké till den skotska biskopskonferensen att han inte kommer att delta i konklaven med anledning av den personliga mediala uppmärksamhet han fått. Han meddelade: ”Då jag ser tillbaka på mina år vid ministeriet tackar jag Gud för det goda jag har kunnat göra. För eventuella fel och brister ber jag de som blivit kränkta om ursäkt. Kardinal O’Brien avslutade: "Jag tackar påven Benedictus XVI för hans vänlighet och i mitt namn och på uppdrag av Skottlands folk önskar honom en lång och lycklig pension. Jag ber också Guds välsignelse över mina kardinalbröder att de snart möts i Rom för att välja en efterträdare. Jag ber med dem och för dem, att de upplysta av den Helige Ande väljer rätt för Kyrkans goda framtid.
All the contents on this site are copyrighted ©.