2013-02-25 19:24:29

Popiežius priėmė kard. O'Brien atsistatydinimą ir paskyrė Vitebsko Apaštalinį administratorių


Šventasis Tėvas patenkino kardinolo Keith Michael Patrick O'Brien prašymą atleisti iš Škotijos Saint Andrews ir Edinburgh ganytojo pareigų dėl amžiaus, kaip yra numatyta Kanonų teisės kodekso 401 kanono 1 paragrafe. Kardinolui O'Brien kovo 17 dieną sukanka 75 metai. Kardinolas O'Brien vadovavo Škotijos Saint Andrews ir Edinburgh arkivyskupijai nuo 1985 metų. Šventasis Tėvas dekretą dėl Škotijos Saint Andrews ir Edinburgh arkivyskupo atleidimo iš ganytojo pareigų parsirašė vasario 18 dieną.

Vasario 25 d. popiežius Benediktas XVI Baltarusijoje priėmė vyskupo Vladislovo Blin atsistatydinimą iš Vitebsko vyskupijos ganytojo pareigų. Jo viežtoje Šventasis Tėvas paskyrė mons. Franciszek Kisiel, iki šiol ėjusį generalvikaro pareigas, Vitebsko vyskupijos Apaštališkuoju administratoriumi. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.