2013-02-25 19:17:12

Popiežius Benediktas XVI padėkojo tyrimą užbaigusiai Kardinolų komisijai


Konfidencialių žinių nutekėjimą tyrusios Kardinolų komisijos aktai, kurių turinys yra žinomas vien tik Šventajam Tėvui Benediktui XVI, bus perduoti tik būsimam naujajam Popiežiui. Taip nusprendė popiežius Benediktas XVI pirmadienį audiencijoje priėmęs tyrimų darbą užbaigusios Kardinolų komisijos narius. Kardinolų tyrimų komisiją dėl konfidencialių žinių nutekėjimo sudarė kardinolai Julián Herranz, Jozef Tomko ir Salvatore De Giorgi. Be trijų kardinolų audiencijoje dalyvavo taip pat komisijos sekretorius, kapucinas t. Luigi Martignani.

Komunikate spaudai apie pirmadienio rytą įvykusią audienciją, Šventojo Sosto Spaudos salė pažymėjo, kad popiežius Benediktas XVI padėkojo Kardinolų komisijos nariams už jų atliktą našų darbą ir išreiškė pasitenkinimą tyrimo išvadomis. Jos leido nustatyti institucijose dirbančiųjų žmogišką ribotumą ir netobulumą, tačiau taip pat dosnumą, sąžiningumą ir pasiaukojimą asmenų, kurie dirba Šventajame Soste vykdydami misiją, kurią Kristus pavedė Romos Popiežiui.

Kaip jau minėta, Šventasis Tėvas nusprendė, kad jog tyrimų aktai, kurių turinys yra žinomas vien tik jam, būtų perduoti vien tiktai būsimam naujajam popiežiui. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.