2013-02-26 18:23:00

Benediktas XVI pakeitė Pontifikato pradžios apeigas


Būsimo Pontifikato pradžioje bus kelios naujovės, susijusios su Popiežiškųjų bazilikų užėmimu - tai nustatė popiežius Benediktas XVI, kuris vasario 18 d. modifikavo kai kurias „Ordo rituum pro ministerii Petrini initio Romae episcopi“ normas. Šioje liturginėje knygoje yra visi Popiežiaus vadovaujamų liturginių šventimų tekstai nuo Šventojo Petro Įpėdinio išrinkimo iki iškilmingi įžengimo į Švč. Mergelės Marijos didžiąją baziliką. Pontifikato pradžios Apeigyno normas patvirtinto popiežius Benediktas XVI 2005 m. balandžio 20-ąją, t.y. dieną po savo išrinkimo. Šventasis Tėvas naujais pakeitimais norėjo Pontifikato pradžios liturgines normas patobulinti bei priderinti prie pastaraisiais metais padarytų liturginių pakeitimų.

Popiežiškasis ceremonmeistris mons. Guido Marini paaiškino, kad tiek Romos Vyskupo tarnystės pradžios iškilmė, tiek ingresas į Romos vyskupo katedrą, Laterano Šv. Jono baziliką, vyks ne šv. Mišių metu, kaip buvo iki šiol. Kitas pakeitimas yra susijęs su tuo, kad Popiežius galės pats nuspręsti kada ir kokia forma apsilankys kitose dviejose popiežiškosiose bazilikose, tai yra Šv. Pauliaus už Romos miesto sienų ir Švč. Mergelės Marijos didžiąją bazilikas. Popiežius galės jose apsilankyti nebūtinai tuoj pat po savo išrinkimo.

Kitas Pontifikato pradžios liturgijos tvarkos pakeitimas yra tas, kad visi Romos Vyskupo tarnystės pradžios liturgijoje dalyvaujantys kardinolai, tiek elektoriai, tiek kiti Kardinolų kolegijos nariai, viešai pareikš klusnumą Popiežiui.

Popiežius Benediktas XVI įvedė pakeitimus Pontifikato pradžios liturgijos muzikos srityje. Iki šiol buvo labai tiksliai apibrėžtas liturgijos muzikinis repertuaras, dabar yra paliekama didesnė laisvė pasirenkanti giedamus kūrinius iš turtingo Bažnytinės muzikos istorijos lobyno. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.