2013-02-23 17:43:25

Volokolamsko metropolitas Hilarionas: Benediktas XVI dar kartą įrodė savo moralinį integralumą


Vasario 23 d. Vatikano dienraštis „L‘Osservatore Romano” išspausdino Maskvos patriarchato atstovo metropolito Hilarionas mintis apie popiežių Benediktą XVI. Pasak Volokolamsko metropolito Hilariono, žinia apie Popiežiaus atsistatydinimą palietė ne tik Katalikų Bažnyčią, bet taip pat visą krikščionybę ir viešąją nuomonę. Popiežiaus sprendimas yra didelės drąsos ir pavyzdinio nuolankumo aktas.

Šiame mūsų pasaulyje neturintys valdžios beatodairiškai ieško ją užvalyti, o turintys - bet kokia kaina bando jos neprarasti. Tuo tarpu skaitlingiausios krikščionių Bažnyčios Galvos laisvas sprendimas Bažnyčios gėrio labui atsisakyti valdžios vykdymo yra aiškiai priešingas dabartiniam mentalitetui. Popiežius Benediktas XVI dar kartą parodė savo moralinį integralumą, ištikimybę Bažnyčios tradicijai ir nepasidavimą praeinančioms madoms bei dominuojančios kultūros spaudimui.

Toliau straipsnyje metropolitas Hilarionas teigia, kad popiežius Ratzingeris yra iškilus ir vienas autoritetingiausių dabartinių teologų. Veikalas apie Jėzų, enciklikos, Apaštališkieji paraginimai, Katalikų Bažnyčios Katekizmas, yra labai svarbus įnašas. Nuo pat pontifikato pradžios Benediktas XVI pabrėžė moralines krikščioniškas vertybes ir pasisakė prieš reliatyvizmo diktatūrą. Šita Popiežiaus pozicija ortodoksų tarpe randa pilną pritarimą, nes ypatingai vakarų visuomenėje grėsmingai prarandama bet koks moralinis orientyras. Metropolitas Hilarionas yra įsitikinęs, kad likdama atvira Bažnyčia turi tikintiesiems nubrėžti labai aiškias elgesio linijas taip, kaip dabartinis Popiežius parodė, jog atvirumas dialogui negali reikšti Kristaus įsakymų išdavimo.

Metropolitas Hilarionas teigia, kad Benedikto XVI pontifikatas pasižymi santykių tarp ortodoksų ir katalikų, ypatingai tarp Romos ir Rusijos ortodoksų Bažnyčių, gerinimu. Prie to prisidėjo ir asmeniniai santykiai, susitikimai su Maskvos patriarchu Kirilu. Maskvos patriarchato atstovas metropolitas Hilarionas prisiminė ir pokalbius privačiose audiencijose su Benediktu XVI, nuolankiu, supratingu ir išmintingu žmogumi. Metropolitas Hilarionas teigia ne vieną kartą turėjęs galimybę išsakyti savo asmeninę poziciją dėl ortodoksų ir katalikų santykių ir dėl teologinio dialogo perspektyvų. Kai kuriose srityse, pavyzdžiui dėl etikos, pozicijos sutampa. Šitose srityse jau dabar reikia išvien veikti, stiprinti krikščioniškos etikos vertybes. Kita sritis, kurioje, pasak Hilariono, katalikai ir ortodoksai gali veikti kartu – tai persekiojamų krikščionių gynimas. Ne tik Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose ar kai kuriose Azijos šalyse, bet taip pat ir toje pačioje Europoje krikščionys dažnai yra kultūrinės atskirties aukos, domMinuojančio sekuliarizmo priverstos tylėti. Popiežius Benediktas XVI daug kalbėjo ir padarė tiek dėl persekiojamų krikščionių, tiek dėl pamirštų ar trypiamų krikščioniškų vertybių gynimo. Šiose srityje Hilarionas Popiežių laiko geru sąjungininku. O dabar, tarnystės atsisakymu Popiežius davė pasauliui nuolankumo ir išminties pamoką. Straipsnio pabaigoje ortodoksų metropolitas Hilarionas Benediktui XVI palinkėjo ilgo, produktyvaus ir ramaus gyvenimo. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.