2013-02-23 17:43:15

Vatikano valstybės sekretoriato komunikatas dėl žiniasklaidos korektiškumo


Artėja laikotarpis, kai prasidės Konklava ir kardinolai, pagal sąžinę ir Dievo akivaizdoje, būdami visiškai laisvi, turės išreikšti savo apsisprendimą. Tačiau apgailėtina, jog kaip tik šiuo metu skleidžiama vis daugiau nepatikrintų žinių, taip pat nepatikrintinų arba net klaidingų, kurios gali rimtai pakenkti tiek asmenims, tiek institucijoms. Tai pareiškė Vatikano Valstybės sekretoriatas šeštadienį komunikate primindamas, kad Šventasis Sostas visuomet atkakliai gindavo Kardinolų kolegijos laisvę renkant popiežių, norėdamas užtikinti apsisprendimą, kuris tarnautų vien tiktai Bažnyčios gerovei.

Istoriškai kardinolams tekdavo patirti įvairių spaudimų, kuriais buvo stengiamasi įtakoti tiek pavienius rinkėjus, tiek visą Kolegiją. Būdavo siekiama sąlygoti jų sprendimus, kad paklustų politiniams arba pasaulietiniams išskaičiavimams. Praeityje taip elgėsi valstybės, šiandien popiežiaus rinkimus bandoma įtakoti viešąja opinija, dažnai remiantis vertinimais, kurie neatspindi šiuo metu Bažnyčios išgyvenamo įsakmiai dvasinio aspekto.

Komunikate taip pat prašoma, jog katalikai šiuo laikotarpiu giliau melstųsi už popiežių Benediktą, už tai, kad Šventoji Dvasia apšviestų Kardinolų Kolegiją ir už būsimą Popiežių būdami tikri, kad Petro laivo likimas yra vien tik Dievo rankose. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.