2013-02-22 18:16:44

Kard. G. Ravasi: Netikintys nesidžiaugia netikėjimu


Mūsų laikų praktinis ateizmas labai panašus į tą ateizmą, apie kurį kalbama ir Biblijoje. Tai ne teorija, bet paprasčiausias abejingumas Dievui, įsivaizduojama laisvė pačiam nustatyti kas gera ir kas bloga, - kalbėjo kard. Gianfranco Ravasi vienoje paskutinių Gavėnios rekolekcijų Vatikane meditacijų. Popiežiui Benediktui XVI ir Romos Kurijos vadovams sakytoje kalboje, kardinolas dalijosi ir jo vadovaujamos Popiežiškosios kultūros tarybos rengiamų vadinamųjų Pagonių kiemų patirtimi. Per pastaruosius keliolika Pagonių kiemų, surengtų įvairiuose miestuose, įvairiose šalyse, turėjome progos įsitikinti, kad netikintys žmonės nesidžiaugia savo netikėjimu, kad ateizmą jie neretai išgyvena kaip pasmerkimą, - kalbėjo kardinolas Ravasi, - jie trokšta, kad Dievas būtų ir ieško jo buvimo pėdsakų.

Rekolekcijoms Vatikane vadovaujantis kardinolas paminėjo ir Dievo nebuvimo jausmą, apleidimo patirtį, kuri nėra tas pats kas ateistinis netikėjimas. Dievo nebuvimo jausmas dažnai slegia ir tikinčius žmones. Apie tokią patirtį ne kartą kalbama ir Šventajame Rašte. Nors ateizmas ir Dievo nebuvimo jausmas yra skirtingi dalykai, reikia būti labai atsargiems, kad Dievo nebuvimo jausmas nevestų į ateizmą. Tikinčiajam žmogui kartais gali būti sunku palaikyti ryšį su Dievu, tikintis žmogus gali skaudžiai išgyventi Dievo tylėjimą, bet Dievas dėl to neišnyksta. Kardinolas Ravasi atkreipė dėmesį, kad Dievo tylėjimo skausmas prislegia ir kunigus. Daug kunigų išgyvena šią patirtį ir nesugeba patys su ja susidoroti, dėl to vietinėms Bažnyčioms vadovaujantys vyskupai turi būti labai dėmesingi savo kunigijai. Negalima leisti įsisenėti tokiai pavojingai būsenai, kad ji iš Dievo nebuvimo jausmo nevirstų visišku netikėjimu. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.