2013-02-21 17:37:34

Varpų skambėjimas lydės Popiežiaus abdikaciją


Romoje bus skambinama vyskupijos bažnyčių varpais popiežiaus Benedikto XVI garbei vasario 28 dieną tuo momentu, kai jis 17 valandą (Lietuvoje 18 val.) sraigtasparniu pakils iš Vatikano. Tos pačios dienos vakarą baigiasi Šventojo Tėvo tarnystė Apaštalo Petro įpėdinio ir Visuotinės Bažnyčios ganytojo soste. Popiežius paskutinį pontifikato vakarą iš Vatikano Miesto Valstybės nuskris netoli, maždaug dvidešimt kilometrų, iki Castelgandolfo Apaštališkųjų rūmų, Albano vyskupijoje. Skrydžio trukmė – apie 15 min. Nutūpiant straigtasparniui irgi bus skambinama Popiežiaus garbei Castelgandolfo miesto ir visų Albano vyskupijos bažnyčių varpais.

Atvykęs į Castelgandolfą popiežius dar kartą viešai pasveikins ir palaimins prie Apaštališkųjų rūmų susirinksiančius žmones. Tai pasakė Vatikano radijui Albano vyskupas Marcello Semeraro. Ganytojas pažymėjo, kad kastelgandolfiečiai jaučiasi ypatingai privilegijuoti, kad dar kartą galės pamatyti popiežių Benediktą XVI, kuris daug kartų per pontifikatą lankėsi Apaštališkuosiuose rūmuose prie Albano ežero.

Albano vyskupijos tikintieji popiežiaus abdikacijos proga vasario 28 dieną rengia maldos vigiliją ir procesiją iš Albano miestelio iki Castelgandolfo. Jie lauks popiežiaus prie Apaštališkųjų rūmų maldos dvasioje, kalbėdami Rožinį, giedodami ir mąstydami garsiai skaitomas popiežiaus Benedikto XVI magisteriumo tekstų ištraukas. Gavę Šventojo Tėvo palaiminimą, tikintieji toliau melsis už popiežių, tačiau jau vien tyliu susikaupimu. Albano vyskupas nurodė toliau sekmadienių mišiose melstis už Benediktą XVI, kuris pasiliks gyventi Castelgandolfo Apaštališkuosiuose rūmuose dar kelis mėnesius, iki persikels atgal į Vatikaną, kur jam rengiamas naujas būstas.

Atsisakymas popiežiaus tarnystės yra šimtmečių įvykis. Todėl Vatikano Televizijos Centras (CTV), jau tris dešimtmečius kruopščiai dokumentuojantis visų popiežių veiklą, Benedikto XVI pasitraukimo iš ganytojo pareigų įvykiui skirs nepaprastą dėmesį.

Popiežiaus išvykimas bus istorinis įvykis, - pareiškė CTV generalinis direktorius mons. Edoardo Maria Vigano'. Pasak jo, visi paskutinieji pontifikato aktai vasario 28 dieną bus filmuojami, pradedant nuo tos dienos priešpietį Klemenso salėje Vatikane įvyksiančios paskutinės audiencijos, į kurią yra kviečiami visi tuo metu Romoje būsiantys kardinolai. Popiežiaus Benedikto susitikimas su kardinolais bus neformalus, jis nesakys kalbos, tačiau su kiekvienu kardinolu asmeniškai atsisveikins.

Šv. Sosto spaudos salės direktorius t. F. Lombardi SJ patikslino, kad popiežiaus išvykimo iš Vatikano dieną Benediktas XVI atsisveikins su Valstybės sekretoriumi kard. T. Bertone, SDB, prie popiežiaus rūmų, Šv. Damazo aikštėje, Vatikane, o Vatikano sraigtasparnių aikštelėje Šventąjį Tėvą išlydės Kardinolų kolegijos dekanas kard. A. Sodano. Atvykusį į Castelgandolfą popiežių pasitiks Vatikano Miesto Valstybės vadovai, Gubernatūros prezidentas kard. G. Bertello ir Gubernatūros Generalinis sekretorius vyskupas G. Sciacca.

Visi svarbiausi paskutiniosios popiežiaus dienos vaizdai bus rodomi tiesioginiame eteryje ne tik Vatikane; jie bus rodomi taip pat per Italijos televiziją, kuri yra pagrindinis CTV partneris. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.