2013-02-21 17:38:45

Spaudos salės direktorius: lefebristų klausimas atidėtas sekančiam pontifikatui. Svarbu dvasiškai paremti kardinolus Bažnyčios tarnystei svarbiu laikotarpiu


Taškas nesutarimų istorijoje dėl šv. Pijaus X kunigų brolijos grįžimo į katalikų Bažnyčią nebus padėtas šiame pontifikate. Tai pasakė kasdieniame susitikime su spaudos darbuotojais iš viso pasaulio Šventojo Sosto spaudos salės direktorius t. F. Lombardi, SJ. Pastarosiomis savaitėmis ir dienomis kai kas dėjo vilčių, kad galutinį atsakymą dėl tradicionalistų brolijos sugrįžimo į katalikų Bažnyčią Brolijos vadovai galėtų paskelbti dar iki š.m. vasario 22 dienos, išreiškiant atkurtą vienybę su Popiežiumi simbolišką bendrystės su Apaštalų Sostu dieną, kai Bažnyčios liturgija mini Apaštalo Petro Sosto šventę. Šį reikalą dėl santykių su Šv. Pijaus X kunigų brolija išsprendimo dabartinis popiežius palieka sekančiam popiežiui, - pareiškė ketvirtadienį Šventojo Sosto spaudos salės direktorius. Todėl, pasak jo, nepagrįstai laukiama, kad šie reikalai galėtų būti netrukus ir galutinai išspręsti dar šiame pontifikate. Šį reikalą spręsti bus sekančio popiežiaus atsakomybė.

Šventojo Sosto spaudos salės direktorius paneigė šiomis dienomis ypač Italijos spaudoje pasirodžiusius netikslius arba net išsigalvotus pranešimus apie tai, kad popiežius dar priims audiencijoje dokumentų vagystės ir nutekėjimo skandalą Vatikane tyrusią Kardinolų komisiją, kuri be kita ko jau įteikė Šventajam Tėvui savo užbaigto darbo ataskaitą. Todėl nebus audiencijos trims komisiją sudariusiems kardinolams, kaip ir kitų prasimanytų popiežiaus audiencijų, pav. su slovakais piligrimais.

Anot t. Lombardi, susidarė įspūdis, kad įvairūs komentarai ir pasisakymai kursto nuomones ir daro spaudimą versdami spėlioti esą (Vatikane) yra konfliktinių situacijų, įtampos, tam tikrų grupių susipriešinimo. Toks scenarijus yra visuomet galimas, tačiau dažniausiai jis kuriamas iš perspektyvos, kuri yra visai svetima aplinkybėms, kuriose Popiežius, taip pat Bažnyčia, kviečia išgyventi dabartinį laikmetį. Reikia daugiau pagarbos toms giliai dvasinėms aplinkybėms, kurias šiomis dienomis intensyviai išgyvena popiežius Benediktas XVI.

Bažnyčia, - pažymėjo t. Lombardi, - yra kviečiama melstis, susikaupti, dvasiškai paremti kardinolus gilaus, bendro susikaupimo laikotarpyje, kuris gali tapti tikru gėriu Bažnyčiai ir jos tarnystei žmonijai. Nereikia pasiduoti samprotavimams, kurie yra per daug tolimi Bažnyčios tikrosioms dvasinėms intencijoms. Ir popiežius iš mūsų to laukia dabartiniu metu, - samprotavo per susitikimą su tarptautinės žiniasklaidos atstovais Šv. Sosto spaudos salės direktorius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.