2013-02-21 17:28:33

Kard. G. Ravasi: nevenkime egzistencinių temų


Vatikane jau eina į pabaigą sekmadienio vakarą prasidėjusios Gavėnios rekolekcijos, kuriose dalyvauja popiežius Benediktas XVI su Romos Kurijos vadovais, o joms vadovauja irgi vienas Kurijos narių – Popiežiškosios kultūros tarybos pirmininkas kard. Gianfranco Ravasi. Rekolekcijos baigsis šeštadienio rytą, dalyvių kartu kalbama Valandų liturgijos Rytmetine ir paskutine rekolekcijų vadovo konferencija.

Tęsdamas meditacijų ciklą skirtą „Dievo veidui ir žmogaus veidui Psalmių maldoje”, vienoje trečiadienio meditacijų kardinolas Ravasi atkreipė dėmesį į šiandien iš viešumos dažnai pašalinamą mirties, kančios temą. Egzistencinės temos, - sakė kardinolas, - dingo ne tik iš televizijos laidų, bet netgi iš kunigų sakomų pamokslų. Bent jau Bažnyčios sielovadoje reikia pasipriešint šitai tendencijai. Juk realus pasaulis ir tikras gyvenimas nėra toks plokščias, kokiu jis vaizduojamas reklamose, kuriose viskas gražu, viskas tobulai nugludinta, be mažiausios dėmės, bet kartu pateikta taip, kad nekiltų ne mažiausias noras pamąstyti. Šiandien žmonės tarsi narkotizuojami, kad tik nekeltų didžiųjų klausimų apie visko prasmę.

Mūsų epochai tinka Kierkegaardo žodžiai apie laivo vairą atiduotą virėjui, apie pasroviui nešamą laivą, nes kapitono tiltelyje ne nustatomas kursas, bet kuriamas meniu. Iš tiesų, - sakė kardinolas, - šiandien namų židinys – tai televizorius, iš kurio sužinome ką valgyti, kaip rengtis, kas madinga ir kas svarbu. Trūksta balso, kuris pasakytų kokia gyvenimo prasmė, kad nepaisant visko, šis gyvenimas yra ganėtinai nepastovus ir trapus.

Kardinolas Ravasi taip pat priminė maldos svarbą, taip pat ir to paprasto, liaudiško „poterių kalbėjimo”, kuriuo žmogus labai natūraliai reaguoja į gyvenimo sunkumus, į egzistencinį skausmą. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.